EU's vejledning og fortolkningsbidrag til EU’s sanktioner

På denne side har vi samlet relevante henvisninger til EU-Kommissionens hjemmesider med vejledning og fortolkningsbidrag.

  • Opdateret 5. marts 2024

På denne side har vi samlet relevante henvisninger til EU-Kommissionens hjemmesider med vejledning og fortolkningsbidrag.

EU har udarbejdet dokumentet ”Best Practices for the effective implementation of restrictive measures” (Best Practices). Dokumentet er tænkt som vejledning til både myndigheder og EU-operatører, som er underlagt EU’s sanktioner.

Vejledningen omhandler især EU’s sanktioner om indefrysning og forbuddet mod tilrådighedsstillelse, de såkaldte finansielle restriktive foranstaltninger. Af vejledningen fremgår det bl.a., hvilket omfang sanktionerne har, og hvilke rettigheder og pligter EU-operatører og personer er underlagt. Herudover udgør vejledningen et vigtigt fortolkningsbidrag i forbindelse med håndhævelse og implementering af sanktionerne.

Af vejledningen fremgår det bl.a., hvilke kriterier man skal lægge vægt i vurderingen af, om en person eller enhed omfattet af EU’s sanktioner ejer eller kontrollerer en person eller enhed.

På baggrund af Ruslands invasion af Ukraine har EU-Kommissionen udgivet flere FAQs om Rusland-sanktionerne, som de er beskrevet i forordningerne nr. 833/2014, 2022/263 og 269/2014 - alle forordninger med senere ændringer. Disse FAQs er alle temainddelt.

EU-Kommissionen udgiver også løbende vejledning om EU’s sanktionsbestemmelser og sanktionsregimer. EU-Kommissionen udgiver bl.a. såkaldte ”opinions” (vejledende udtalelser), som er ikke-bindende udtalelser om konkrete spørgsmål om EU's sanktionsbestemmelser og fortolkning heraf. Herudover udgiver Kommissionen såkaldte ”guidance notes” om implementeringen af visse sanktionsregimer, som indeholder svar på ofte stillede spørgsmål, fx om adgangen til at stille humanitær bistand til rådighed i lande, som er underlagt sanktioner.

Kommissionens udtalelser udspringer altid af konkrete spørgsmål fra en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Man kan således i disse udtalelser finde svar på, hvordan enkelte sanktionsbestemmelser skal fortolkes i de konkrete situationer, eller hvordan en konkret undtagelsesbestemmelse kan og skal anvendes. Idet sanktionsbestemmelserne ofte er enslydende på tværs af de forskellige sanktionsregimer, kan man ofte bruge Kommissionens udtalelser om en konkret bestemmelse i en konkret forordning til at udlede, hvordan bestemmelsen skal fortolkes i andre enslydende sanktionsregimer.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over Kommissionens opinions og guidance notes inddelt efter tema. Bemærk, at inddelingen er vejledende, og at en opinion under fx temaet ”Øvrige opinions” godt kan indeholde fortolkning eller vejledning af relevans for indefrysning:

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over Kommissionens opinions og guidance notes inddelt efter tema. Bemærk, at inddelingen er vejledende, og at en opinion under fx temaet ”Øvrige opinions” godt kan indeholde fortolkning eller vejledning af relevans for indefrysning:

Indefrysning

Oversigt over opinions og guidance notes på baggrund af EU's forordninger

Indirekte tilrådighedsstillelse

Øvrige opinions

Guidance notes