Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om eksportkontrol

Eksportkontrol skal sikre, at varer, produkter og teknologier, der potentielt set kan være farlige, ikke falder i de forkerte hænder

Der kan være flere grunde til, at et bestemt produkt er i søgelyset og derfor kræver særlig tilladelse at eksportere, en såkaldt eksporttilladelse.

Et produkt kan både være en konkret vare, men også fx en serviceydelse (teknisk bistand) eller en elektronisk overførsel. Produktets funktion og anvendelsesmuligheder kan være afgørende for, om du skal søge om eksporttilladelse.

Kritiske produkter

Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Det kan fx være sensorer og lasere eller programmer og software. Den slags produkter kaldes dual-use produkter. Hvis produktet står på EU's kontrolliste over kritiske produkter, vil det kræve en tilladelse at eksportere varen ud af EU. Inden for EU's grænser er der mere lempelige regler – her kræver kun de farligste produkter en eksporttilladelse.

Produkter, som ikke står på kontrollisten kan også være omfattet af reglerne, hvis de falder ind under de såkaldte catch-all bestemmelser.

 

Andre vigtige forhold

Ud over specifikke produkter og ydelser, er der også en række andre forhold, du skal være opmærksom på. Det er fx vigtigt, hvem du eksporterer til, og i hvilket land din køber befinder sig. I nogle tilfælde er det også forbudt at transportere bestemte produkter, eller at vejlede andre i, hvordan man kan bruge dem. Det kan også være problematisk at medvirke til et salg af kritiske produkter – såkaldt mæglervirksomhed.

For at finde ud af om dit produkt er underlagt reglerne for eksportkontrol, kan du starte med at besøge vores Quickguide.