Kritiske produkter - EU's kontrolliste og national kontrolliste

EU's kontrolliste og den nationale kontrolliste er oversigter over, hvilke produkter og teknologier, som er underlagt eksportkontrol.

  • Opdateret 19. juni 2024

Her kan du læse om og finde vejledning til EU's kontrolliste, EU's bilag IV og den nationale kontrolliste. Du kan også skyde genvej til EU's kontrolliste via EU's korrelationstabel, hvis du har KN-/HS-koden på dit produkt.

EU's kontrolliste, som er det samme som bilag I er den samlede liste over produkter, som er underlagt eksportkontrol. Hvis du skal eksportere inden for EU's grænser, er der dog lempeligere regler for de fleste af produkterne. Af praktiske grunde er bilag I opdelt i 10 kategorier, som hver dækker et produktområde. Du kan bruge kategorierne som et fingerpeg, om hvilke produkter du bør være særligt opmærksom på.

Se desuden Erhvervsstyrelsens Læsevejledning til kontrollisten

Produkters funktion og anvendelsesmuligheder er afgørende for, om det kræver en særlig tilladelse at eksportere dem. Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Den slags produkter kaldes dual-use produkter.

EU's kontrolliste indeholder de dual-use produkter, som kræver en eksporttilladelse. Kontrollisten er opdelt i to dele: Bilag I, som kaldes kontrollisten, og bilag IV, som er et uddrag af bilag I.

Du finder det samlede retsgrundlag for eksportkontrol i boksen "Lovgrundlag" nedenfor. 

Ændringer af kontrollisten

Kontrollisten opdateres cirka en gang om året. Det sker i takt med den teknologiske udvikling. Nye produkter tilføjes, og forældede produkter slettes. De mest almindelige ændringer er opdatering af tærskelværdier som fx målefølsomhed, ydelse, eller præciseringer i de forklarende noter. Ændringerne bliver skrevet ind i de forskellige kategorier i kontrollisten.

Har du KN-/HS-koden på dit produkt, kan du skyde en genvej til at finde det/de relevante kategorinummer(-re) i EU's kontrolliste via EU's korrelationstabel (sammenligningstabel). Ved at søge på KN-/HS-koden i korrelationstabellen kan du se, om koden kommer frem og i bekræftende fald, hvilke kategorinumre koden kan falde ind under, jf. kolonnen "Dual Use Codification". 

Du skal sammenholde de tekniske data på produktet med oplysningerne i EU's kontrolliste under de angivne kategorinumre i kolonnen "Dual Use Cofication" og vurdere, om dit produkt er omfattet af kategorinummeret.

Bemærk, at det kun er fysiske produkter, som har en KN-/HS-kode. Teknologier og ydelser, som overføres elektronisk, fx via e-mail, uploades eller lignende, har ikke en KN-/HS-kode.

Bilag IV til dual-use forordningen er et uddrag af bilag I (selve kontrollisten). På denne liste står de mest kritiske produkter, som der er særligt strenge regler for. Der kræves altid en tilladelse ved eksport af produkter, som står i bilag IV. Også hvis eksporten sker til andre EU-lande.

Du finder det samlede retsgrundlag for eksportkontrol i boksen "Lovgrundlag" nedenfor.

Med eksportkontrolbekendtgørelsen (BEK nr. 694 af 29. maj 2024) indføres en national kontrolliste med visse kritiske produkter og teknologier med dobbelt anvendelse. Produkterne, som primært omfatter kvantecomputere og produktionsudstyr til halvledere/mikrochips, bliver dermed omfattet af krav om tilladelse ved eksport ud af EU. Den nationale kontrolliste er optrykt som bilag 1 i bekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen er der fastsat mulighed for, at en eksportør af produkter på den nationale kontrolliste kan få en generel tilladelse, som gælder for eksporter til en række nærtstående lande. Denne tilladelse svarer til den generelle EU001-tilladelse, som gælder for eksport til de samme nærtstående lande af produkter på EU’s kontrolliste. Den generelle nationale tilladelse er optrykt som bilag 2 i bekendtgørelsen.

Derudover indeholder bekendtgørelsen en række administrative bestemmelser m.v. 

Bemærk, at eksportkontrolbekendtgørelsen først træder i kraft den 1. juli 2024.

Du finder det samlede retsgrundlag for eksportkontrol i boksen "Lovgrundlag" nedenfor.

Dit ansvar

Som eksportør er det dit ansvar at søge viden om risikoen på dine eksportmarkeder. Hvis du er i tvivl, har vi samlet en række indikatorer på, at du kan have brug for en særlig tilladelse til at eksportere.

Brug catch-all tjeklisten til at finde ud af, hvad du skal være opmærksom på.

Du skal selv indhente oplysninger om kunden og produktets endelige brug. Det kan du gøre ved hjælp af en slutbrugererklæring, som er dokumentation for, hvad kunden skal bruge produktet til. Det er kunden, som skal udfylde erklæringen.

Det kan også få lavet et kundetjek hos Erhvervsstyrelsen for at afklare, om myndighederne er i besiddelse af kritiske oplysninger om den konkrete kunde. Et kundetjek er især relevant, hvis du skal eksportere catch-all produkter til kritiske lande.

Lovgrundlag

Ved at følge linket nedenfor finder du bilag I (kontrollisten) i forordning 2023/996 og bilag IV i forordning 2022/1 på side 252. Selve eksportkontrolbestemmelserne fremgår af forordning 2021/821.