Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kritiske produkter (kontrollisten)

EU's kontrolliste er en oversigt over, hvilke produkter og teknologier, som er underlagt eksportkontrol.

EU's kontrolliste

Produkters funktion og anvendelsesmuligheder er afgørende for, om det kræver en særlig tilladelse at eksportere dem. Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Den slags produkter kaldes dual-use produkter.

EU's kontrolliste indeholder de dual-use produkter, som kræver en eksporttilladelse. Kontrollisten er opdelt i to dele: Bilag I, som kaldes kontrollisten, og bilag IV, som er et uddrag af bilag I. 

Gå til kontrollisten (bilag I) i forordning 2023/996 - opdateret 25. maj 2023 

Gå til bilag IV i forordning 2022/1 - bilag IV finder du på side 252 i listen.

Gå til dual-use forordningen 2021/821 - indeholder bestemmelserne om eksport af dual-use produkter og teknologier

Skyd genvej til Bilag I (kontrollisten) via EU's korrelationstabel 

Har du KN-/HS-koden på dit produkt, kan du skyde en genvej til at finde det/de relevante kategorinummer(-re) i kontrollisten via EU's korrelationstabel (sammenligningstabel). Ved at søge på KN-/HS-koden i korrelationstabellen kan du se, om koden kommer frem og i bekræftende fald, hvilke kategorinumre koden kan falde ind under, jf. kolonnen "Dual Use Codification".

Bemærk, at det kun er fysiske produkter, som har en KN-/HS-kode. Teknologier og ydelser som overføres elektronisk, fx via e-mail, uploades eller lignende, har ikke en KN-/HS-kode.

Se EU's korrelationstabel

Bilag I (kontrollisten)

Bilag I er den samlede liste over produkter, som er underlagt eksportkontrol. Hvis du skal eksportere inden for EU's grænser, er der dog lempeligere regler for de fleste af produkterne. Af praktiske grunde er bilag I opdelt i 10 kategorier, som hver dækker et produktområde. Du kan bruge kategorierne som et fingerpeg, om hvilke produkter du bør være særligt opmærksom på. Se desuden Erhvervsstyrelsens .

Bilag IV (de mest kritiske produkter)

Bilag IV er et uddrag af bilag I (selve kontrollisten). På denne liste står de mest kritiske produkter, som der er særligt strenge regler om. Der kræves altid en tilladelse ved eksport af produkter, som står i bilag IV. Også hvis eksporten sker til andre EU-lande.

Sådan tjekker du, om et produkt er på listen

Du kan lave en fritekstsøgning i pdf-filen ved at trykke ctrl-F og skrive ord eller karakteristika, som kendetegner de produkter, du vil undersøge, i det vindue, der åbner sig.

Ændringer af kontrollisten

Kontrollisten opdateres cirka en gang om året. Det sker i takt med den teknologiske udvikling. Nye produkter tilføjes, og forældede produkter slettes. De mest almindelige ændringer er opdatering af tærskelværdier som fx målefølsomhed, ydelse, eller præciseringer i de forklarende noter. Ændringerne bliver skrevet ind i de forskellige kategorier i kontrollisten.

Dit ansvar

Som eksportør er det dit ansvar at søge viden om risikoen på dine eksportmarkeder. Hvis du er i tvivl, har vi samlet en række indikatorer på, at du kan have brug for en særlig tilladelse til at eksportere.

Brug catch-all tjeklisten til at finde ud af, hvad du skal være opmærksom på.

Du skal selv indhente oplysninger om kunden og produktets endelige brug. Det kan du gøre ved hjælp af en slutbrugererklæring, som er dokumentation for, hvad kunden skal bruge produktet til. Det er kunden, som skal udfylde erklæringen.

Det kan også få lavet et kundetjek hos Erhvervsstyrelsen for at afklare, om myndighederne er i besiddelse af kritiske oplysninger om den konkrete kunde. Et kundetjek er især relevant, hvis du skal eksportere catch-all produkter til kritiske lande.