Hent og udfyld slutbrugererklæring

Slutbrugererklæringen er dokumentation for, hvad den endelige slutbruger af produktet har tænkt sig at bruge det til.

  • Opdateret 2. november 2023

Slutbrugererklæring til dual-use produkter og vedr. Rusland

Der er én type slutbrugererklæring, som skal benyttes ved alle typer af dual-use eksporter. Det skal altid angives i erklæringen, om det er en civil eller militær slutbruger, eller om der er tale om eksport til lager.

OBS: Denne slutbrugererklæring anvendes også ved ansøgninger om eksport til Rusland, dog anvendes den ikke til ansøgninger om eksport af bilag II-produkter til Rusland.

Slutbrugererklæring til bilag II-produkter til Rusland

Derudover er der en anden slutbrugererklæring, der skal benyttes ved eksport af de produkter til oliesektoren i Rusland, der er opført i bilag II til forordning nr. 833/2014 (Rusland-forordningen).

Vejledning til slutbrugererklæring

Slutbrugererklæringen skal:

  1. Udfyldes ud fra den pågældende skabelon, jf. ovenfor.
  2. Udskrives på slutbrugerens eget brevpapir, hvis slutbrugeren har eget brevpapir.
  3. Dateres, stemples og underskrives af slutbrugeren.

Eksportøren kan forudfylde visse felter i erklæringen, som herefter kan vedhæftes en e-mail til slutbrugeren. Slutbrugeren kan så færdiggøre erklæringen.

Slutbrugeren kan herefter scanne og e-maile den endelige slutbrugererklæring til eksportøren, som så hurtigere kan indsende en komplet ansøgning. 

Gyldighed

Slutbrugererklæringen er gyldig i 6 måneder efter datering og underskrift.