Statistik

Her finder du statistik over Erhvervsstyrelsens sager om kontrol med dual-use produkter, sanktionerne mod Iran og Rusland samt anti-tortur forordningen.

Det er tallene baseret på

For den del af eksporterne, som sker på grundlag af individuelle eksporttilladelser, foreligger der konkrete oplysninger, fordi tilladelserne gives i forbindelse med en konkret handel. Det er primært de oplysninger, vores statistik bygger på.

Ikke et fuldstændigt billede

Det er ikke er muligt at give et fuldstændigt billede af omfanget, værdien eller modtagerlandene for eksport af dual-use produkter fra Danmark eller fra andre EU-lande.

Det skyldes, at størstedelen af eksporterne af dual-use produkter finder sted under forenklede eksporttilladelser (globale og generelle), hvor virksomhederne blot skal opbevare, men ikke indsende, oplysninger om de enkelte eksporter. Desuden indsamles data til statistikken om udenrigshandel ikke på grundlag af kontrollistens kategorier, men på baggrund af toldkoderne som ikke stemmer overens med kategorinumrene.