Afgjorte sager om eksportkontrol fordelt på type

Her kan du få overblik over, hvordan afgjorte sager om eksportkontrol fordelte sig på type i perioden 2017 - 2022.

  • Opdateret 21. september 2023

Sådan blev sagerne om eksportkontrol fordelt i perioden 2017 - 2022

Sådan blev sagerne om eksportkontrol fordelt i perioden 2017 - 2022

Sagstype 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Generelle og
Globale ansøgninger
36 37 43 49 49 61
Individuelle ansøgninger 534 508 595 467 547 522
Konsultationer* 9 8 5 6 5 2
Kundetjek 252 218 206 285 369 275
Tekniske vurderinger 14 15 38 24 88 19

 * Konsultationer er primært forespørgsler fra andre EU-lande om, hvorvidt Danmark vil modsætte sig en eksport af et produkt, der befinder sig i Danmark, men eksporteres fra et andet EU-land. Det kan dog også være forespørgsler omkring gældende danske afslag.