Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eksportkontrolsager

Tabellen og diagrammet neden for viser fordeling af typer af afgjorte sager i perioden 2017 - 2022.

 

Sagstype201720182019202020212022

Generelle og
Globale ansøgninger

363743414961
Individuelle ansøgninger534508595467547522
Konsutationer*985652
Kundetjek252218206285369275
Tekniske vurderinger141538248819

* Konsultationer er primært forespørgsler fra andre EU-lande om, hvorvidt Danmark vil modsætte sig en eksport af et produkt, der befinder sig i Danmark, men eksporteres fra et andet EU-land. Det kan dog også være forespørgsler omkring gældende danske afslag.

Afslag 2017 – 2022

I 2022 blev der givet 22 afslag til samlet værdi på 37,2 mio. kr. Der blev givet 12 til Kina, 3 til Rusland, 1 til Hong Kong, 1 til Indien, 1 til Pakistan, 1 til Den Demokratiske Republik Congo, 1 til de Forenede Arabiske Emirater, 1 til Mali og 1 til Etiopien.

I diagrammet nedenfor ses mængden af tilladelser og afslag ved individuelle ansøgninger i perioden fra 2017 - 2022.