Eksporttilladelser og -afslag fordelt på bestemmelsesland

Få et overblik over antal af tilladelser og afslag på eksportkontrolansøgninger i 2020, 2021 og 2022 fordelt på verdens lande.

  • Opdateret 19. juni 2024

Det er vigtigt at holde sig for øje, at individuelle tilladelser og afslag gives til en specifik handel til en specifik kunde/slutbruger og som hovedregel på baggrund af efterretningsoplysninger om den pågældende kunde/slutbruger. Et afslag til et land er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at landet generelt anses som et kritisk marked.

Derudover kan man heller ikke nødvendigvis konkludere, at et land er kritisk eller ukritisk, såfremt der kun er meget få tilladelser/afslag til landet. Det kan blot være et resultat af, at der har været få ansøgninger til det pågældende land.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal tolke antallet af tilladelser og afslag, er du altid meget velkommen til at ringe til os og spørge.

Hvor mange eksporttilladelser og -afslag er givet?

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan de i alt 1.456 tilladelser og 82 afslag, udstedt i 2020, 2021 og 2022, fordeler sig på nedenstående lande. De destinationer, som der ikke er givet nogen tilladelser eller afslag til i perioden, fremgår ikke af tabellen.

Tilladelser og afslag fordelt på lande i årene 2020-2022
Bestemmelsesland202020212022
Afganistan

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Albanien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Angola

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Argentina

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Armenien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Aserbajdsjan

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Australien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Bahrain

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Bangladesh

Tilladelser: 1

Afslag: 1

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Barbados

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Belarus

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 7

Afslag: 1

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Belgien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Bermuda

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Bosnien-Hercegovina

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Brasilien

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag:0

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Brunei

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Burkina Faso

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Burundi

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Cameroun

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Canada

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Chile

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Colombia

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Congo, Demokratiske Republik

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 1

Costa Rica

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Danmark (Nordsøen)

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

De Forenede Arabiske Emirater

Tilladelser: 13

Afslag: 1

Tilladelser: 17

Afslag: 1

Tilladelser: 9

Afslag: 1

Den Centralafrikanske Republik

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Den Dominikanske Republik

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Ecuador

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Egypten

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

El Salvador

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Eritrea 

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Etiopien

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 1

Tilladelser: 4

Afslag: 1

Fiji

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Filippinerne

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Finland

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Frankrig

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Færøerne

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Ghana

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Grønland

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Guyana

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Haiti

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Honduras

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Hong Kong

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 1

Indien

Tilladelser: 19

Afslag: 2

Tilladelser: 22

Afslag: 2

Tilladelser: 14

Afslag: 1

Indonesien

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Irak

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Iran

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Island

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 15

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Israel

Tilladelser: 3

Afslag: 1

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Italien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Jamaica

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Japan

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Jordan

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Kasakhstan

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Kenya

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Kina

Tilladelser: 83

Afslag: 17

Tilladelser: 124

Afslag: 7

Tilladelser: 109

Afslag: 12

Kuwait

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Libanon

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Liberia

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Libyen

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Malawi

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Malaysia

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 0

Mali

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 1

Marokko

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Marshalløerne

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Mauretanien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag:0

Mauritius

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Mexico

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 12

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 0

Mongoliet

Tilladelser: 0 

Afslag: 0

Tilladelser: 1 

Afslag: 0

Tilladelser: 0 

Afslag: 0

Montenegro

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Mozambique

Tilladelser: 0 

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Namibia

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag:0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Nederlandene

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Nepal

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Niger

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Nigeria

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Nordkorea

Tilladelser: 0

Afslag: 1

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Nordmakedonien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Norge

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Oman

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Pakistan

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 1

Panama

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Papua Ny Guinea

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Paraguay

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Peru

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Qatar

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 11

Afslag: 1

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Rusland

Tilladelser: 28

Afslag: 2

Tilladelser: 50

Afslag: 9

Tilladelser: 14

Afslag: 3

Saint Christopher og Nevis

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

São Tomé og Príncipe

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Saudi Arabien

Tilladelser: 7

Afslag: 1

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Tilladelser: 8

Afslag: 0

Schweiz

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Senegal

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Serbien

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Seychellerne

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Sierra Leone

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Singapore

Tilladelser: 11

Afslag: 0

Tilladelser: 16

Afslag: 0

Tilladelser: 18

Afslag: 0

Somalia

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Spanien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Sri Lanka

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Storbritannien

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Sudan

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Sverige

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Sydafrika

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 7

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Sydkorea

Tilladelser: 28

Afslag: 0

Tilladelser: 20

Afslag: 0

Tilladelser: 21

Afslag: 0

Sydsudan

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Syrien

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 1

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tadsjikistan

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Taiwan

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 14

Afslag: 0

Tilladelser: 15

Afslag: 0

Tanzania

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tchad

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag: 0

Thailand

Tilladelser: 10

Afslag: 0

Tilladelser: 11

Afslag: 0

Tilladelser: 4

Afslag: 0

Tjekkiet

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tunesien

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Turkmenistan

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tyrkiet

Tilladelser: 24

Afslag: 5

Tilladelser: 22

Afslag: 4

Tilladelser: 27

Afslag: 0

Tyskland

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 13

Afslag: 0

Uganda

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag:0

Ukraine

Tilladelser: 8

Afslag: 1

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Tilladelser: 13

Afslag: 0

USA

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 9

Afslag: 0

Usbekistan

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Venezuela

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Vietnam

Tilladelser: 5

Afslag: 1

Tilladelser: 6

Afslag: 0

Tilladelser: 5

Afslag: 0

Yemen

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Zimbabwe

Tilladelser: 2

Afslag: 0

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 3

Afslag:0

Østtimor

Tilladelser: 1

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Tilladelser: 0

Afslag: 0

Har du spørgsmål?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om antallet af eksportkontrolansøgninger.

E: [email protected]
T: 3529 1500