Tilladelser til eksport af produkter fordelt på kategorinumre

Her kan du få overblik over, hvor mange tilladelser der i 2022 blev givet til produkter i de overordnede kategorinumre i dual-use-forordningens kontrolliste, i Iran-forordningen og i antitortur-forordningen.

  • Opdateret 21. september 2023

Bemærk, at en tilladelse kan indeholde flere forskellige produkter, og derfor er antallet i tabellerne ikke et udtryk for, hvor mange tilladelser der i alt er udstedt. Det tal, kan du finde under Afgjorte sager om eksportkontrol fordelt på type.

Antal tilladelser til eksport af produkter fordelt på:

Antal tilladelser til produkter i Bilag I til EU forordning 428/2009 med senere ændringer (dual-use-forordningen)

Hovedkategori Underkategori Kategorinummer  Antal
Materialer "Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer. 0C001 2
Teknologi "Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori. 0E001 46
Særlige materialer og tilhørende udstyr Systemer, udstyr og komponenter 1A 26
Særlige materialer og tilhørende udstyr Materialer 1C 2
Materialebehandling Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr 2B 91
Elektronik Systemer, udstyr og komponenter 3A 11
Elektronik Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr 3B 0
Elektronik Software 3D 1
Computere Systemer, udstyr og komputer 4A 1
Computere Software 4D 0
Telekommunikation og “informationssikkerhed” Systemer, udstyr og komponenter 5A Del 1 2
Telekommunikation og “informationssikkerhed” Systemer, udstyr og komponenter 5A Del 2 194
Telekommunikation og “informationssikkerhed” Software 5D Del 1 9
Telekommunikation og “informationssikkerhed” Software 5D Del 2 40
Telekommunikation og “informationssikkerhed” Teknologi 5E 0
Sensorer og lasere Systemer, udstyr og komponenter 6A 84
Sensorer og lasere Materialer 6C 0
Sensorer og lasere Software 6D 1
Sensorer og lasere Teknologi 6E 2
Styring af fly og skibe Systemer, udstyr og komponenter 7A 26
Skibsteknologi Systemer, udstyr og komponenter 8A 1
Rumfart og fremdrift Systemer, udstyr og komponenter 9A 8
Rumfart og fremdrift Systemer, udstyr og komponenter 9B 0
Catch-all     189

 

Antal tilladelser til produkter i Bilag II til EU-forordning 2015/1861 (jf. Iran-forordningen 267/2012)

Hovedkategori Kategrorinummer Antal
Nukleare materialer og udstyr II.A0 0
Materialer, kemiske stoffer, mikroorganismer og toksiner II.A1 0
Materialebehandling II.A2 0

 

Antal tilladelser til produkter i Bilag VIIB til EU-forordning 2016/1375 (jf. Iran-forordning 267/2012)
Hovedkategori Kategorinummer Antal
Grafit og råmetal     VIIB 0

 

Antal tilladelser til produkter i Bilag III til EU-forordning 775/2014 (antitortur-forordningen)

Hovedkategori
Bilag Antal
Medicinske produkter          III.4 0

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om antallet af eksportkontrolansøgninger.

E: [email protected] 
T: 3529 1500