Få hjælp til tjek af din kunde

Erhvervsstyrelsen kan hjælpe eksportører med at tjekke, om konkrete kunder er problematiske. Det er en gratis service.

  • Opdateret 11. oktober 2023

Gratis tjek af kunde

Tjekket udføres af Erhvervsstyrelsen og er en gratis serviceydelse. Med tjekket afdækker vi, om der findes kritiske oplysninger om din kunde. Det gør vi blandt andet med hjælp fra efterretningstjenesterne. Hvis der findes kritiske oplysninger om din kunde, vil du måske skulle søge tilladelse til eksporten.

Vær opmærksom på, at det vil være relevant at få tjekket alle parter i en handel, dvs. slutbrugeren af produktet, hvis denne ikke er identisk med køberen.

Hvis du handler med kritiske lande som fx Iran og Syrien, kan det især være en god idé at få lavet et tjek af kunden, inden du underskriver en kontrakt.

Kundetjekket er gyldigt i to år fra udstedelsesdatoen, medmindre andet oplyses af Erhvervsstyrelsen.

Sådan får du lavet kundetjek

  1. 1. Udfyld formularen
    Formularen skal indeholde information om den konkrete kunde. Vi skal bruge oplysninger om firmanavn, adresse, e-mail, telefon- og fax-nr. og gerne navn på kontaktperson og link til hjemmeside på kunden i handlen. Der er mulighed for at tilføje flere kunder i formularen.
  2. 2. Send formularen
    Send formularen med informationerne.
  3. 3. Modtag svar
    I svaret fortæller vi, om der er fundet kritiske oplysninger på den eller de kunder, du har bedt os tjekke.

Vær opmærksom på EU's regler om indefrysning

Uanset, om du skal eksportere dual-use produkter eller ej, skal du altid være opmærksom på, om din kunde er omfattet af indefrysning på baggrund af EU's sanktioner. Er kunden omfattet af indefrysning, er det forbudt at handle med kunden. I EU's indefrysningsdatabase finder du en samlet liste over alle de personer, virksomheder og organer som er omfattet af indefrysning.

Virk selvbetjening

Eksportkontrol - ansøgning om kundetjek

Tjek af kunder ved eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use) ifm. masseødelæggelsesvåben og EU’s sanktioner.

Resultat af kundetjek

Bemærk, at resultatet af kundetjekket sendes til virksomhedens digitale postkasse.