Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vejledning om indefrysning

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om indefrysning, der fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver berørt af indefrysning.

Erhvervsstyrelsen administrerer reglerne om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer. Økonomiske ressourcer betegnes med et fælles ord som løsøre og dækker fx kunst, møntsamlinger og fast ejendom. Erhvervsstyrelsen behandler:

  • Henvendelser om indefrysning
  • Anmodninger om ophævelse af indefrysning
  • Fortolkningsmæssige spørgsmål om indefrysning

Vejledning om indefrysning

Erhvervsstyrelsen har lavet en vejledning, der belyser de pligter og rettigheder, som følger af indefrysning. Vejledningen retter sig primært mod personer, virksomheder og myndigheder, som enten foretager indefrysning af pengemidler og løsøre, eller som bliver omfattet af indefrysning. Vejledningen afdækker trin for trin, hvad man i praksis kan og skal gøre, hvis man enten er udøver af indefrysning eller er omfattet af indefrysning.

Best Practices om gennemførelse af sanktioner

EU har offentliggjort en opdateret version af ”Best Practices”. Dokumentet indeholder ikke-bindende anbefalinger til en effektiv national gennemførelse af EU’s sanktioner.

Anbefalingerne vedrører en række emner, herunder indefrysning, tilrådighedsstillelse og spørgsmål om afklaring af ejerskab og kontrol. Best Practices dokumentet er en vigtig rettesnor for Erhvervsstyrelsens gennemførelse af EU’s sanktioner som en del af arbejdet med at sikre en ensartet gennemførelse i EU.

Best Practices er et levende dokument, der løbende drøftes og opdateres i EU.

Læs det opdaterede Best Practices dokument fra 2018

EU’s database over gældende sanktioner

EU’s database over gældende sanktioner er oprettet som et hjælpeværktøj til særligt den finansielle sektor, som står for flertallet af pengeoverførsler i Europa. Databasen er udviklet på baggrund af et samarbejde mellem EU-kommissionen og de europæiske bankorganisationer. Databasen kan bruges til at undersøge, om en person, virksomhed eller organisation er omfattet af indefrysning. Databasen er en elektronisk søgedatabase, og den er tilgængelig for alle.

Læs mere om EU's sanktionspolitik

Gå til EU's indefrysningsdatabase