Quickguide: Tjek, om du er omfattet af eksportkontrol

Ved at besvare maks 4 spørgsmål i vores quickguide kan du få et umiddelbart overblik over, om din eksport kan være omfattet af reglerne om eksportkontrol.

 • Opdateret 27. september 2023
 • 1 Er parterne i handlen omfattet af indefrysning?

  EU har vedtaget sanktioner mod personer og virksomheder, hvilket betyder, at det er forbudt direkte eller indirekte at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for dem. Personer og virksomheder, der er omfattet af indefrysning, er opført i EU's indefrysningsdatabase.

 • Resultat: Du må højst sandsynlig ikke eksportere.

  Hvis du vurderer, at din eksport falder ind under en af undtagelserne i det pågældende sanktionsregime, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen for vejledning. 

 • 2 Står dit produkt på EU's kontrolliste?

  Undersøg om din eksportvare står på EU's kontrolliste, som kræver en tilladelse til at eksportere (kontrollisten): Se læsevejledning til kontrollisten (pdf)
  Hent EU's sammenligningstabel (xlsx). Med den kan du ud fra KN-/HS-koden på dit produkt finde kategorinummeret i kontrollisten

 • 3 Skal du eksportere ud af EU?

  Destinationslandet er afgørende for, om du skal bruge en tilladelse til at eksportere eller ej. De fleste varer kan frit handles inden for EU's grænser, mens der er strengere regler for eksport ud af EU.

 • 3 Kan dit produkt anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller til militær brug?

  Selvom dit produkt ikke står på kontrollisten, kan det godt være omfattet af eksportkontrol alligevel; Det kan nemlig falde ind under catch-all bestemmelsernes Artikel 4. Det er tilfældet, hvis dit produkt – helt eller delvist - kan være bestemt til militær anvendelse i et land, der er underlagt international våbenembargo, eller hvis produktet kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.

 • Resultat: Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

  Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt.

   

 • Resultat: Er du i tvivl, om dit produkt er omfattet af catch-all bestemmelserne?

  Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med at afklare, om der er krav om eksporttilladelse: Vi laver en teknisk vurdering af, om dit produkt kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller til militær brug. Vi laver et tjek af din kunde for kritiske oplysninger.

 • Resultat: Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

  Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt.

 • 3 Kan dit produkt anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller til militær brug?

  Selvom dit produkt ikke står på kontrollisten, kan det godt være omfattet af eksportkontrol alligevel; Det kan nemlig falde ind under catch-all bestemmelsernes Artikel 4. Det er tilfældet, hvis dit produkt – helt eller delvist - kan være bestemt til militær anvendelse i et land, der er underlagt international våbenembargo, eller hvis produktet kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.

 • Resultat: Du skal højst sandsynligt søge tilladelse.

  Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt.

 • Resultat: Er du i tvivl, om dit produkt er omfattet af catch-all bestemmelserne?

  Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med at afklare, om der er krav om eksporttilladelse: Vi laver en teknisk vurdering af, om dit produkt kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller til militær brug. 

  Send en mail med tekniske datablade for produktet, der indeholder en kort og forståelig beskrivelse af produktet og dets beregnede anvendelse til [email protected]

  Vi kan foretage et tjek af din kunde for kritiske oplysninger.

 • 4 Kan dit produkt anvendes til cyberovervågning?

  Selvom dit produkt ikke står på kontrollisten, kan det godt være omfattet af eksportkontrol alligevel, hvis det er et cyberovervågningsprodukt. Så kan det nemlig falde ind under catch-all bestemmelsernes Artikel 5 for cyberovervågningsprodukter. Det er tilfældet, hvis produktet - helt eller delvist – kan være tiltænkt anvendelser i forbindelse med krænkelse af menneskerettigheder.

 • Resultat: Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

  Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt.

 • Resultat: Er du i tvivl, om dit produkt er omfattet af catch-all bestemmelserne?

  Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med at afklare, om der er krav om eksporttilladelse: Vi laver en teknisk vurdering af, om dit produkt falder inden for definitionen af cyberovervågningsprodukter. Vi laver et tjek af din kunde for kritiske oplysninger.

 • Resultat: Du kan højst sandsynligt frit eksportere

  Du kan formodentlig frit eksportere din vare uden en tilladelse. Men vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for lande, som er ramt af sanktioner