Sådan søger du eksporttilladelse

Brug det digitale ansøgningsskema, når du skal søge om tilladelse til at eksportere dual-use produkter.

  • Opdateret 11. oktober 2023

For overhovedet at kunne eksportere skal du være registreret som eksportør via din virksomheds CVR-oplysninger. Du kan ændre din virksomheds stamdata på virk.dk.

 

Du skal bruge en digital signatur i form af et medarbejdercertifikat eller dit private MitID for at kunne indsende den digitale ansøgning. Du kan læse mere, om hvornår du kan benytte MitID og digital medarbejdersignatur på Virk.dk. Du kan bestille digital medarbejdersignatur hos MitID Erhverv og MitID hos MitID.

Hvis det er første gang, du søger om eksporttilladelse, bør du læse vejledningen nedenfor, da du bl.a. skal vide, hvilken type tilladelse du skal søge om

Du kan få hjælp undervejs i selve ansøgningsskemaet ved at klikke på de blå spørgsmålstegn. Herunder følger et par øvrige gode råd:

Få en digital signatur

Hvis du ikke har en digital signatur i form af et medarbejdercertifikat eller MitID, kan du bestille et certifikat hos MitID Erhverv og MitID hos MitID.dk. Husk også at bestille medarbejdercertifikat til de medarbejdere, der evt. skal have mulighed for at indsende det digitale et ansøgningsskema. Du kan læse mere, om hvornår du kan benytte MitID og digital medarbejdersignatur på Virk.dk.

I det digitale ansøgningsskema skal du vælge, hvilken type tilladelse du vil søge om, så det bør du sætte dig ind i på forhånd. 

Overordnet set skal du vælge mellem tre typer eksporttilladelser, der kræver, at du udfylder ansøgningsskemaet på hver sin måde:

1. Individuelle eksporttilladelser

2. EU's Generelle Fællesskabstilladelser

3. Globale eksportstilladelser

1. Ansøgning om individuel eksporttilladelse

Til en ansøgning om individuel eksporttilladelse skal du vedhæfte:

  • Kopi af din slutbrugererklæring, som er dokumentation for, hvad den endelige slutbruger af produktet vil bruge det til.
  • Erklæringen udfyldes ud fra en bestemt skabelon, udskrives på slutbrugerens eget brevpapir, dateres, stemples og underskrives af slutbrugeren.
  • Evt. andre relevante dokumenter.
  • Ved eksport af visse cyberovervågningsprodukter kan der derudover være krav om en ledelseserklæring ifm. ansøgningen. 

2. Anvendelse af EU’s Generelle Fællesskabseksporttilladelser

Du behøver ikke at søge om tilladelse, hvis du skal bruge en generel fællesskabseksporttilladelse, men du skal efterregistrere dig hos Erhvervsstyrelsen senest 30 dage efter den dato, hvor din første eksport under tilladelsen fandt sted.

Dog skal man for de generelle tilladelser EU007 og EU008 lade sig registrere forud for den første eksport under tilladelserne. For EU007 er det 30 dage før, og for EU008 er det ti dage før, den første eksport skal finde sted.

Brug det digitale ansøgningsskema, hvor du udfylder virksomhedsoplysninger og signerer med medarbejdercertifikat, inden du sender det til Erhvervsstyrelsen

3. Ansøgning om global eksporttilladelse

Hvis du søger om global eksporttilladelse bør du som udgangspunkt kontakte Erhvervsstyrelsen, inden du udfylder og indsender det digitale ansøgningsskema. Behandling af ansøgning

Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningen efter gældende internationale og nationale regler. Som regel får alle ansøgere svar inden for 14 dage efter, at vi har modtaget en komplet ansøgning.

Generelt udsteder vi kun få afslag.

Få overblik over ansøgningsforløbet her.

Før ansøgning

Eksportører kan henvende sig til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med konkrete ordrer for at få oplysninger om produkter, eller om  hvorvidt myndighederne har kritiske oplysninger om parter i handlen.

Er produktet opført på kontrollisten, er en tilladelse altid nødvendig ved eksport til lande uden for EU. For nogle få produkter, som er opført på kontrollistens bilag IV om meget følsomme produkter, er en tilladelse også nødvendig ved eksport til andre EU-lande.

Er catch-all relevant?

Hvis produktet eller teknologien i ordren ikke er opført på kontrollisten, er der som udgangspunkt ikke krav om en eksporttilladelse. Men selv om produktet eller teknologien ikke står på kontrollisten, skal der dog i visse tilfælde alligevel indhentes en tilladelse efter de såkaldte catch-all bestemmelser 

For at afklare, om der foreligger en catch-all situation anbefaler Erhvervsstyrelsen, at eksportøren – udover virksomhedens egne compliance aktiviteter -  får foretaget et kundetjek hos Erhvervsstyrelsen. Er der kritiske oplysninger om parterne i kundetjekket, afhænger det af produktets karakter, om der evt. skal ansøges om en catch-tilladelse. Eksportøren bør derfor overveje, om der er behov for at indhente nærmere rådgivning hos styrelsen eller få foretaget en teknisk vurdering af produktet hos styrelsen.

I de tilfælde, hvor der er kritiske oplysninger om produktets slutbrug eller slutbrugeren, og produktet er relevant i forhold til catch-all, vil styrelsen pålægge eksportøren at ansøge om tilladelse efter catch-all bestemmelserne.

Ansøgning

Eksportøren søger om eksporttilladelse ved at indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen via styrelsens digitale ansøgningsskema. 

Styrelsen behandler herefter ansøgningen efter de gældende internationale og nationale regler. Generelt udsteder styrelsen kun få afslag.

Målsætning

Erhvervsstyrelsen tilstræber at behandler ansøgninger hurgtigst muligt efter modtagelse af en komplet ansøgning. For tiden oplever vi desværre lange sagsbehandlingstider, som bl.a. skyldes invasionen af Ukraine, som også påvirker eksportkontrols samarbejdspartnere.

I komplicerede sager tager sagsbehandlingen ofte længere tid som følge af behovet for nærmere undersøgelser, herunder høring af andre myndigheder.

Komplicerede sager

Især følgende typer ansøgninger kan have en længere sagsbehandlingstid:

  • Eksport til særligt kritiske lande
  • Ansøgninger, der kræver en teknisk vurdering
  • Ansøgninger, hvor der viser sig at være kritiske oplysninger om fx kunden eller slutbrugeren.

Eksportører bør derfor altid søge i god til, da det kan være svært på forhånd at vurdere, om en ansøgning medfører en længere sagsbehandlingstid.

Virk selvbetjening

Eksportkontrol - Ansøgning om tilladelse til eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

Ansøg, når din virksomhed skal eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use)

Resultat af ansøgning

Bemærk, at resultatet af ansøgningen sendes til virksomhedens digitale postkasse.