Typer af eksporttilladelser

Der findes tre typer eksporttilladelser, du kan søge om, hvis du er omfattet af reglerne om eksportkontrol.

Eksport af produkter og teknologi underlagt eksportkontrol sker under en eller flere af tre tilladelsestyper. Tilladelserne er tilpasset efter produkternes og landenes følsomhed.

Der gælder forskellige regler, alt efter om eksporten sker til andre EU-lande, til de nærtstående lande eller til andre tredjelande. Dette har også betydning for typen af tilladelse, der kræves.