Eksport til lande indenfor EU

Der skal ikke søges om tilladelse inden for EU til eksport af produkter, der kun er opført på kontrollistens bilag I, da disse eksporter er omfattet af det Indre Marked.

  • Opdateret 11. oktober 2023

Produkter og teknologi, som alene er omfattet af kontrollistens bilag I, og som skal overføres inden for EU kræver ikke en eksporttilladelse. Dog skal kunden gøres opmærksom på, at produktet eller teknologien er omfattet af eksportkontrol, og at der kan være krav om tilladelse i tilfælde af reeksport. Dette kan meddeles i fx fakturaen.

Forslag til fakturatekst

Erhvervsstyrelsen anbefaler følgende fakturatekst på engelsk eller dansk:

  • The following products are under export control according to Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast), and may therefore be subject to restrictions if re-exported.

Eller:

  • Følgende produkter er underlagt eksportkontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning), og produkterne kan derfor være underlagt restriktioner i forbindelse med evt. videresalg/eksport.

Dog krav om eksporttilladelse til bilag IV-produkter

Der kræves som udgangspunkt kun tilladelse til overførsel inden for EU af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, hvis produktet er opført på bilag IV til dual-use forordningen (de mest følsomme produkter).

Lovgrundlag

Kontrollistens bilag I fremgår af forordning 2023/996, og bilag IV fremgår af forordning 2022/1, side 252, under punktet 'Fælles EU-regler for eksportkontrol' ved at følge linket nedenfor.