Hent og udfyld ledelseserklæring ved eksport af cyberovervågningsudstyr (kategori 4 og 5)

Skal din virksomhed eksportere cyberovervågningsudstyr i form af produkter, teknologi eller software til et 3. land, skal virksomhedens ledelse underskrive en ledelseserklæring. 

  • Opdateret 4. oktober 2023

Skal du eksportere cyberovervågningsudstyr, som er et dual-use produkt og derfor kræver en eksporttilladelse, skal et medlem af virksomhedens ledelse underskrive en ledelseserklæring.

Et medlem af ledelsen kan fx være virksomhedens administrerende direktør eller et direktionsmedlem.

Formålet med ledelseserklæringen er at sikre, at den konkrete ansøgning om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr er behandlet og godkendt på ledelsesniveau.

Cyberovervågningsudstyr forstås som produkter, teknologi og software, der kan anvendes til elektronisk overvågning af internet- og/eller mobiltelefoni, radiosatellitovervågningsudstyr, intrusionsoftware, udstyr konstrueret til at udføre kryptoanalytiske funktioner m.v.

Følgende cyberovervågningsudstyr i kontrollisten er omfattet af kravet om ledelseserklæring:

  • Udstyr til aflytning af telekommunikation eller jammingudstyr og overvågningsudstyr hertil (kategori 5A001.f),
  • IP-netbaserede kommunikationsovervågningssystemer eller udstyr og specielt konstruerede komponenter hertil (kategori 5A001.j),
  • intrusion software (kategorinummer 4A005, 4D004, 4E001.a og 4E001.c),
  • systemer, udstyr og komponenter, som er konstrueret til at udføre kryptoanalytiske funktioner (kategori 5A004) samt
  • understøttende teknologi og software opført i kontrollistens kategorier D og E.

Ledelseserklæringen skal indsendes sammen med ansøgningen om eksport af cyberovervågningsudstyr og er en forudsætning for, at Erhvervsstyrelsen kan behandle ansøgningen.

Du kan udfylde ledelseserklæringen ved at benytte en særlig blanket, som skal underskrives, indscannes og vedhæftes eksportkontrolansøgningen.