Lande omfattet af sanktioner

Oversigt over nogle af de lande, der er berørt af sanktioner, hovedområder og opdateringer. På Udenrigsministeriets hjemmeside findes en samlet oversigt over alle lande omfattet af sanktioner.

Ansvarlige myndigheder

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en samlet oversigt over de myndigheder, som administrerer og vejleder om de forskellige bestemmelser i EU’s sanktioner.

Amerikansk eksportkontrol

Amerikansk eksportkontrol minder på mange måder om EU's, da den bygger på de samme aftaler, som der opnået enighed om i de globale eksportkontrolregimer, hvor USA også deltager. Men der er også afgørende forskelle.