Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Amerikansk eksportkontrol


Amerikansk eksportkontrol (produktkontrol) minder på mange måder om EU's, da den bygger på de samme aftaler, som der opnået enighed om i de globale eksportkontrolregimer, hvor USA også deltager.

Der er dog nogle afgørende forskelle, som er vigtige at kende til, særligt hvis man eksporterer fra USA, handler med amerikanske produkter, eller hvis ens produkter indeholder amerikanske komponenter. Amerikanske eksportkontrolregler finder anvendelse på alle overførsler af produkter (varer, software eller teknologi), der er underlagt amerikansk jurisdiktion (se nedenfor).
 
NB: Denne side om amerikansk eksportkontrol er på ingen måde udtømmende information omkring de amerikanske regler, men alene en overordnet introduktion til enkelte af de områder, der adskiller sig fra EU's regler. Har man som virksomhed brug for at kende til de amerikanske regler, opfordrer vi til at følge nedenstående links til de relevante myndigheder i USA eller kontakte den danske ambassade i Washington DC, Dansk Industri eller Dansk Erhverv samt at sætte sig grundigt ind i reglerne.

Amerikansk jurisdiktion

Amerikansk eksportkontrol håndhæves af de amerikanske myndigheder eksterritorialt. Det vil sige, at de amerikanske regler også gælder uden for USA, for ikke-amerikanske statsborgere og ikke-amerikanske virksomheder, hvis én af nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Der skal være tale om en amerikansk virksomhed eller et datterselskab til en amerikansk virksomhed.
 • Der skal generelt være tale om amerikanske produkter eller produkter, der indeholder amerikanske komponenter. Hvis der er tale om amerikanske komponenter, er det specificeret i den såkaldte De Minimis regel (se nedenfor).
 • Derudover kan man være omfattet af de amerikanske regler, hvis man opholder sig på amerikansk territorium.

Ved amerikansk jurisdiktion om handelssanktioner gælder generelt samme retningslinjer som under produktkontrollen, men den kan dog være mere vidtrækkende, når der er tale om de lande, som er ramt af omfattende sanktioner (se nedenfor).

Produktkontrol

Den amerikanske eksportkontrol er opdelt i følgende grupper af produkter. Dual-use produkter er på den såkaldte CCL liste:

 • ITAR – International Traffic in Arms Regulation
  Produkter klassificeret som våben er reguleret under ”ITAR” og administreres af State Departement (det amerikanske udenrigsministerium).
  • USML – United States Munitions List – Svarer i vid udstrækning til EU's liste over våben og våbensystemer, dog har USA flere produkter omfattet af våbenkontrol end der typisk ses i EU. 
 • EAR Export Administration Regulation
  Reglerne for dual-use eksport er beskrevet i EAR som administreres af Bureau of Business and Security – BIS.
  • CCL – Commerce Control List CCL – svarer i vid udstrækning til den europæiske dual-use kontrolliste. 

De Minimis reglen

De Minimis reglen kan være relevant at kende til, hvis ens produkter indeholder amerikanske komponenter. Det afhænger af destinationen, hvor stor en andel af amerikansk indhold, der skal være i et produkt, før de minimis kontrollen kommer i spil. Hvornår De Minimis reglen kommer i spil beregnes på baggrund af værdien (pris) af den amerikanske komponent i forhold til salgsprisen for det udenlandske (ikke-amerikanske) samlede produkt. Hvis man eksporterer til lande med omfattende (amerikanske) sanktioner, må produktet ikke indeholde mere end 10 % amerikanske komponenter. Hvis man eksporterer til lande, der er underlagt betydelige (amerikanske) sanktioner, skal man indhente en tilladelse, hvis ens produkt indeholder mere end 25 % amerikanske komponenter.

Handelssanktioner (-restriktioner) over for visse lande

Amerikanske handelssanktioner kan have forskelligt omfang alt efter hvor hårdt, de amerikanske myndigheder ønsker at ramme det pågældende land økonomisk. Amerikanske handelssanktioner kan inddeles i tre kategorier alt efter deres omfang:

 • Omfattende sanktioner
  Betyder typisk at der er en meget restriktiv tilgang til samhandel med disse lande.
 • Betydelige sanktioner
  Betyder typisk at handel inden for særlige sektorer vil være omfattet af begrænsninger. Det kan eksempelvis være inden for dual-use området.
 • Begrænsede sanktioner
  Betyder typisk, at særlige enheder eller personer er omfattet af forbud mod handel med disse entiteter (SDN's – Specially Designated Nationals). Det kan eksempelvis være terrorister eller internationale kriminelle. 

Amerikanske handelssanktioner gælder for alle:

 • Amerikanske virksomheder og udenlandske afdelinger
 • Amerikanske statsborgere eller personer med permanent opholdstilladelse eller med green card
 • Alle der opholder sig i USA

Det betyder også, at amerikanske handelssanktioner ikke gælder for selvstændigt indregistrerede datterselskaber af amerikanske virksomheder, medmindre der er tale om handelssanktioner mod Iran eller Cuba, hvor handelssanktionerne også gælder for datterselskaber af amerikanske virksomheder.

Handel med US dollars i sanktionerede lande

De amerikanske myndigheder har jurisdiktion over finansielle transaktioner i USD, som kommer igennem det amerikanske finansielle system eksempelvis gennem ”dollar clearing”. Amerikanske banker har desuden pligt til at stoppe handler i USD til og fra sanktionerede lande eller personer.

Se nedenstående links til de relevante amerikanske myndigheder: