Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Syrien

Grundet den kristiske situation i Syrien har EU løbende skærpet sanktionerne mod Syrien. 

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af sitatuionen i Syrien.

Gå til Rådets forordning nr. 36/2012 - konsolideret udgave pr. 24. april 2023

Indholdet i forordningen

Sanktionerne mod Syrien vedrører følgende hovedområder:

a. Forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr til intern undertrykkelse.

b. En række dual-use-produkter og kemikalier, der kræver eksporttilladelse ved eksport fra EU, er omfattet af eksportforbud. Produkterne er identificeret som produkter, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller i forbindelse med produktion eller vedligeholdelse af udstyr til intern undertrykkelse.

c. Desuden er en række yderligere dual-use-produkter og kemikalier omfattet af krav om eksporttilladelse, idet de også er relevante for intern undertrykkelse eller i forbindelse med produktion eller vedligeholdelse af udstyr til intern undertrykkelse.

d. Forbud mod salg, levering, overførsel, eksport eller finansiering af nøgleudstyr og -teknologi til centrale sektorer i olie-/gasindustrien.

e. Forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, som kan anvendes til overvågning eller aflytning af internet- eller telekommunikation.

f. Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering i relation til varer og teknologi omfattet af punkt a, b, c, d og e.

g. Forbud mod deltagelse i visse infrastrukturprojekter (kraftværker).

h. Forbud mod import, køb og transport af råolie og olieprodukter fra Syrien eller med oprindelse i Syrien.

i. Forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af guld, ædle metaller og diamanter.

j. Forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af visse luksusvarer.

k. Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer til personer/enheder/organer, der er involveret i undertrykkelse af den syriske befolkning.

l. Restriktioner på finansielle tjenesteydelser.

m. Forbud mod salg, levering overførsel eller eksport af jetbrændstof og brændstofadditiver til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

n. Forbud mod mæglervirksomhed, finansiering og forsikring i relation til varer omfattet af punkt m.

Administration af forordningen

Forordningen administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af nedennævnte punkter:

Strafbestemmelser

Overtrædelse af Rådets forordning nr. 36/2012 med senere ændringer kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Se gældende lovgivning om Syrien