Dual-use produkter

EU's sanktioner mod Syrien indeholder lister over dual-use produkter, som kan anvendes i forbindelse med intern undertrykkelse. Listerne indeholder en række kemikalier og forskellige typer udstyr.

  • Opdateret 11. oktober 2023
  • Sanktioner mod Syrien

Sanktioner mod Syrien indeholder to lister over dual-use produkter, som kan anvendes i forbindelse med intern undertrykkelse, herunder til produktion eller vedligeholdelse af udstyr til intern undertrykkelse. Her kan du læse om de produkter, der er forbudt at eksportere til Syrien, og som er opført på bilag til forordning nr. 36/2012.

Bilag Ia til forordningen indeholder de produkter, som er omfattet af eksportforbud til syriske personer/enheder/organer eller til brug i Syrien. Dual-use produkterne i dette bilag er også omfattet af EU’s generelle eksportkontrolliste. Der er dog visse dispensationsmuligheder til eksportforbuddet ud fra humanitære hensyn.

Bilag IX indeholder de produkter, som er omfattet af krav om eksporttilladelse ved salg, levering, overførsel eller eksport til syriske personer/enheder/organer eller til brug i Syrien.

Ud over restriktioner på selve eksporten af varer og teknologi er der tilsvarende restriktioner mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering i tilknytning til dual-use produkterne anført i bilag Ia og IX. Hvis et produkt er forbudt eller kræver en eksporttilladelse, er der tilsvarende krav til eventuel teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering.

Eksporttilladelser og tilladelser til teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansiering søges hos Erhvervsstyrelsen. Kontakt styrelsen for yderligere information på e-mail: [email protected]