Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Rusland

Forbud mod eksport af dual-use produkter til militært brug og til visse russiske virksomheder er blandt EU’s sanktioner mod Rusland.

EU har vedtaget Rådets forordning nr. 833/2014 med senere ændringer om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands destabiliserende handlinger i Ukraine. Med forordningen forbydes bl.a. eksport af dual-use produkter til militært brug i Rusland og til visse russiske virksomheder, og der indføres en tilladelsesordning for eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske oliesektor.

Forordningens hovedområder

Forordningen indeholder følgende hovedområder, der administreres af forskellige myndigheder:

  • Forbud mod eksport af dual-use produkter til militært brug
  • Forbud mod eksport af dual-use produkter til visse russiske virksomheder
  • Indførelse af tilladelsesordning til produkter, der kan anvendes i den russiske oliesektor
  • Restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse russiske finansielle institutter og virksomheder
  • Våbenembargo

Administration af forordningen

Forordning nr. 833/2014 med senere ændringer administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af:

Andre relevante sanktioner

Herudover har EU bl.a. vedtaget følgende sanktioner:

EU's database indeholder de navne, der er omfattet af indefrysning 

I EU’s database kan du slå op, om dine kunder er omfattet af indefrysning. 

Strafbestemmelser

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Se gældende lovgivning om Rusland