Transitforbud

Transit via Ruslands område er forbudt for visse produkter og teknologier. Transitforbuddet gælder alle former for transit, uanset transportform, og er ikke afhængig af, at der sker ophold på Ruslands område.

  • Opdateret 5. marts 2024

Transitforbuddet gælder, hvis produktet eller teknologien er opført i et af nedenstående bilag:

  • Dual-use: Bilag I (kontrollisten) til forordning 2023/2616
  • Jetbrændstof og brændstofadditiver: Bilag XX til forordning 833/2014 
  • Industriel kapacitet: Bilag XXXVII til forordning 833/2014
  • Luft- og rumfartsindustrien: Bilag XI til forordning 883/2014
  • Avancerede teknologiprodukter: Bilag VII til forordning 833/2014