Lovgrundlag for sanktioner mod Rusland

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine har EU indført omfattende sanktioner mod Rusland.

  • Opdateret 29. maj 2024

Her finder du de gældende EU-retsakter om sanktionerne mod Rusland og straffebestemmelserne for overtrædelse af sanktionerne.

Sanktioner rettet direkte mod Rusland - forordning 833/2014 med senere ændringer

Sanktioner om indefrysning vedr. Rusland og Ukraine - forordning 269/2014 med senere ændringer

Sanktioner vedr. intern undertrykkelse i Rusland - forordning 2024/1428 med senere ændringer

Andre relevante forordninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine