Produkter omfattet af sanktioner mod Rusland

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine er en lange række produkter er forbudt at eksportere til Rusland. Det er dit ansvar som eksportør at overholde de til enhver tid gældende regler.