Indefrysning og forbud mod direkte og indirekte tilrådighedsstillelse

Hvis du er i besiddelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører en person eller virksomhed omfattet af sanktionerne, skal de øjeblikkeligt indefryses – det vil sige tilbageholdes og gøres utilgængelige for personen eller virksomheden.

  • Opdateret 26. oktober 2023
  • Sanktioner mod Rusland

Indefrysning betyder, at du har pligt til at indefryse pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er opført på listen i bilag I. Herudover må du ikke stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for disse, hverken direkte eller indirekte.

I bilag I til forordning nr. 269/2014 kan du se, hvem der er omfattet af indefrysning. I EU’s indefrysningsdatabase kan du undersøge, om en person, virksomhed eller organer er direkte omfattet af indefrysning. Den elektroniske database er tilgængelig for alle, og indeholder en liste over samtlige personer, virksomheder og organer, der er omfattet af indefrysning på baggrund af EU’s sanktioner. Vær herudover opmærksom på forbuddet om indirekte tilrådighedsstillelse.

Er du allerede i besiddelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed, der er omfattet af sanktionerne, skal pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer øjeblikkeligt indefryses, og Erhvervsstyrelsen skal straks modtage besked om det. 

Hvis du vil vide, om en person, en virksomhed eller en organisation er omfattet af indefrysning, kan du søge i EU's indefrysningsdatabase. Vi anbefaler at benytte pdf-versionen af databasen.

Det er virksomhedernes ansvar at holde sig orienteret om sanktionerne mod Rusland. Eksportører opfordres derfor til at tilmelde sig vores nyhedsbrev om eksportkontrol og indefrysning.