Lovgrundlag og forordningens hovedområder

Forbud mod eksport af dual-use produkter, avanceret teknologi og produkter til olieraffinering er blandt EU’s sanktioner mod Rusland.

 • Opdateret 20. december 2023
 • Sanktioner mod Rusland

EU har vedtaget omfattende skærpelser og ændringer af EU's forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. Her kan du læse om forordningens hovedområder og om de områder, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for.

Forordningen om restriktive foranstaltninger over for Rusland indeholder følgende hovedområder, der administreres af forskellige myndigheder:

 • Forbud mod eksport af dual-use produkter.
 • Forbud mod transit af dual-use produkter gennem Rusland.
 • Forbud mod eksport af produkter omfattet af anti-tortur-forordningen
 • Forbud mod eksport af avanceret teknologi herunder elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr, marine- og luftfartsteknologi, halvledere, elektroniske kredsløb og kamereaer opført på bilag VII til forordning nr. 833/2014 til Rusland.
 • Forbud mod at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i selskaber, som har aktiviteter i energi- og råstofudvindingssektoren, samt forbud mod at finansiere sådanne selskaber.
 • Forbud mod eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske olieraffineringssektor.
 • Forbud mod eksport af produkter, der kan styrke Ruslands industrielle kapacitet opført i bilag XXIII.
 • Forbud mod eksport af søfartsprodukter og-teknologi opført på bilag XVI.
 • Restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse russiske finansielle institutter og virksomheder.
 • Forbud mod import af jern- og stålprodukter samt kul og faste fossile brændstoffer fra Rusland.
 • Forbud mod import af produkter som generer betydelige indtægter for Rusland.
 • Forbud mod eksport af luksusvarer til Rusland.
 • Forbud mod overflyvning af EU samt forbud for russiske vejtransportvirksomheder mod at transportere gods i EU.
 • Forbud mod at give adgang til havne i EU for fartøjer registreret under russisk flag.
 • Forbud mod registrering af andre tjenester i forbindelse med fonde med russiske forbindelser.
 • Forbud mod at købe, importere eller overføre råolie eller olieprodukter, der er opført i bilag XXV, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.
 • Forbud mod levering af tjenester vedr. bogførings- og revisionsvirksomhed.
 • Forbud mod at købe, importere eller overføre guld, jf. bilag XXVI, der har oprindelse i Rusland.
 • Forbud mod at reklamere for produkter eller tjenester i ethvert indhold, der produceres eller udsendes af Russia Today, Rossiya 24, TV Centre International, Sputnik, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV eller Pervyi Kanal.
 • Forbud mod at levere arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rådgivning og IT-konsulentydelser til Ruslands regering m.fl.
 • Krav til indhold i kontrakter om forbud mod omdirigering til Rusland.

Sanktionerne mod Rusland administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af reglerne om:

 • Avanceret teknologi
 • Dual-use produkter
 • Finansiering af energi- og råstofudvindingssektoren
 • Jetbrændstof mv.
 • Produkter til energisektoren
 • Produkter til industriel kapacitet
 • Produkter til olieraffinering og likvefaktion af naturgas
 • Produkter til luft- og rumfartsindustrien
 • Salg af produkter i forbindelse med afhændelser eller afvikling
 • Søfartsprodukter og -teknologi
 • Tjenesteydelser til den russiske regering m.fl.

På baggrund af Ruslands invasion af Ukraine har EU også vedtaget sanktioner i form af restriktioner på handel med varer til og fra Krim og Sevastopol, Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Derudover har EU vedtaget sanktioner om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer for en lang række personer, enheder og organer, som støtter Ruslands invasion af Ukraine. Det fremgår af forordning 269/2014, som du finder under Lovgrundlag for sanktioner mod Rusland.

 

EU's indefrysningsdatabase

EU's indefrysningsdatabase indeholder de navne, der er omfattet af indefrysning.

Her kan du slå op, om dine kunder er omfattet af indefrysning.