Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tilladelse til mæglervirksomhed

Mæglervirksomhed kan kræve en tilladelse – det afhænger blandt andet af produktet og den potentielle køber.

Der kan være tale om mæglervirksomhed, hvis du står for kontakten mellem to virksomheder, som begge har adresse uden for EU. Eller hvis du medvirker til en handel mellem de to virksomheder.

Der kræves tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med dual-use produkter, når produkterne er opført på kontrollisten, og når mægleren er blevet gjort bekendt med eller har kendskab til, at produkterne er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller militær anvendelse i et land underlagt en international våbenembargo.

Ifølge EU-forordningen 2021/821 forstås ved mæglervirksomhed:

  • Forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter med dobbelt anvendelse fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller
  • salg eller køb af produkter med dobbelt anvendelse, der befinder sig i et tredjeland, med henblik på eksport til et andet tredjeland.

Ansøgning om tilladelse til mæglervirksomhed

For at overholde bestemmelserne skal mægleren søge om tilladelse hvis:

  • Produkterne er opført på kontrollisten, og
  • mægleren af Erhvervsstyrelsen eller Politiets Efterretningstjene har fået pålæg om at søge om tilladelse, eller hvis
  • mægleren har kendskab til produktets anvendelse i relation til masseødelæggelsesvåben eller militær anvendelse i et land underlagt en international våbenembargo.

Det er muligt at få tjekket konkrete slutbrugere hos Erhvervsstyrelsen. Du skal blot udfylde formularen om kundetjek via Virk Indberet.

Bemærk, at resultatet af kundetjekket og ansøgningen sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Eksportkontrol - Ansøgning om kundetjek

Tjek af kunder ved eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use) ifm. masseødelæggelsesvåben og EU’s sanktioner. 

Ansøg om kundetjek på Virk