Tilladelse til mæglervirksomhed

Mæglervirksomhed kan kræve en tilladelse – det afhænger blandt andet af produktet og den potentielle køber.

  • Opdateret 11. oktober 2023

Der kan være tale om mæglervirksomhed, hvis du står for kontakten mellem to virksomheder, som begge har adresse uden for EU. Eller hvis du medvirker til en handel mellem de to virksomheder.

Definition af mæglervirksomhed

Ifølge EU-forordningen 2021/821 forstås ved mæglervirksomhed:

  • Forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter med dobbelt anvendelse fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller
  • salg eller køb af produkter med dobbelt anvendelse, der befinder sig i et tredjeland, med henblik på eksport til et andet tredjeland.'

Krav om tilladelse mæglervirksomhed

Der kræves tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med dual-use produkter, når produkterne er opført på kontrollisten, og når mægleren er blevet gjort bekendt med eller har kendskab til, at produkterne er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller militær anvendelse i et land underlagt en international våbenembargo.

For at overholde bestemmelserne skal mægleren søge om tilladelse hvis:

  • Produkterne er opført på kontrollisten, og
  • mægleren af Erhvervsstyrelsen eller Politiets Efterretningstjene har fået pålæg om at søge om tilladelse, eller hvis
  • mægleren har kendskab til produktets anvendelse i relation til masseødelæggelsesvåben eller militær anvendelse i et land underlagt en international våbenembargo.

Det er muligt at få tjekket konkrete slutbrugere hos Erhvervsstyrelsen. Du skal blot udfylde formularen om kundetjek via Virk, som du finder nedenfor.

Resultat af kundetjek og ansøgning

Bemærk, at resultatet af kundetjekket og ansøgningen om mæglervirksomhed sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Virk selvbetjening

Eksportkontrol - Ansøgning om kundetjek

Tjek af kunder ved eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use) ifm. masseødelæggelsesvåben og EU’s sanktioner. 

Virk selvbetjening

Eksportkontrol - Ansøgning om mæglervirksomhed

Ansøg om mæglervirksomhed mellem to tredjelande ved eksport af af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use produkter) ifm. masseødelæggelsesvåben.

Lovgrundlag

Du finder bestemmelserne om mæglervirksomhed i artikel 6 i forordning 2021/821 ved at følge linket nedenfor.