Whistleblower ordning

EU har i marts 2022 lanceret et whistleblower værktøj om potentielle sanktionsovertrædelser. Du kan igennem denne whistleblower ordning anonymt indberette overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af sanktioner. Din indberetning er et væsentligt bidrag til kontrolindsatsen på området.

  • Opdateret 5. marts 2024

Indberet oplysninger om potentielle sanktionsovertrædelser

For at foretage en indberetning skal du bruge:

  • Oplysning om hvilke mulige sanktionsovertrædelser din indberetning vedrører ('sanctions regime').
  • Oplysning om hvordan du har fået viden om en mulig sanktionsovertrædelse.
  • Oplysning om den mulige overtrædelse vedrører en sanktioneret person, virksomhed, organisation eller myndighed. 
  • Oplysning om du allerede har indberettet den mulige overtrædelse til en myndighed i Danmark.

Bemærk, at du har mulighed for at til- og fravælge at være anonym, og at du kan indberette på dansk.

Den videre korrespondance i sagen ('secure inbox')

Vi anbefaler, at du opretter en såkaldt 'secure inbox'. Du kan fortsat være anonym. Med en 'secure inbox' kan du indsende supplerende oplysninger eller dokumentation. Samtidig kan tilsynsmyndigheden stille opklarende spørgsmål. Det giver tilsynsmyndigheden bedre chance for at undersøge, om der er sket overtrædelse af sanktionerne. 

Pligt til at meddele om mulige sanktionsbrud

Vær opmærksom på, at sanktionsbestemmelserne i de enkelte forordninger kan underlægge dig og/eller din virksomhed en pligt til at give meddelelse om mulige sanktionsbrud til de nationale kompetente myndigheder. Det følger af sanktionsforordningerne, at fysiske og juridiske personer, enheder og organer straks skal videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af forordningerne. Oplysninger som gives i medfør af denne bestemmelse må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet, og oplysningerne bliver således ikke delt med andre end Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. også sanktionsbestemmelserne.