Straf ved overtrædelse af sanktioner

Hvis man overtræder sanktioner, der er vedtaget i FN eller EU, kan det straffes med bøde eller fængsel.

  • Opdateret 11. oktober 2023

Overtrædelse af sanktioner kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelsen medføre fængselsstraf i op til fire år. Overtrædelse af sanktioner straffes i henhold til straffelovens § 110 c. Overtrædelser af forbuddet mod finansiering af terrorisme er omfattet af straffelovens § 114 b.

EU's whistleblower-værktøj om sanktionsovertrædelser

EU har i marts 2022 lanceret deres whistleblower-værktøj om potentielle sanktionsovertrædelser. 

Værktøjet sikrer anonym rapportering af potentielle sanktionsovertrædelser, og sikrer at henvendelsen kommer frem til de rigtige medlemsstater og deres kompetente myndigheder.

Pligt til at meddele om mulige sanktionsbrud

Vær opmærksom på, at sanktionsbestemmelserne i de enkelte forordninger kan underlægge dig og/eller din virksomhed en pligt til at give meddelelse om mulige sanktionsbrud til de nationale kompetente myndigheder. Det følger af sanktionsforordningerne, at fysiske og juridiske personer, enheder og organer straks skal videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af forordningerne. Oplysninger som gives i medfør af denne bestemmelse må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet, og oplysningerne bliver således ikke delt med andre end Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. også sanktionsbestemmelserne.