Indefrysning

Indefrysning betyder, at man hverken direkte eller indirekte må stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for personer, virksomheder og organisation, som er omfattet af EU's sanktioner.

Ansvarlige myndigheder

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en samlet oversigt over de myndigheder, som administrerer og vejleder om de forskellige bestemmelser i EU’s sanktioner.

Vejledning

Formålet med denne vejledning er at vejlede virksomheder, personer og myndigheder i Danmark om reglerne om indefrysning.