Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

FN’s indefrysningslister

Her kan du se en ajourført liste over FN’s opdateringer af indefrysningslister til FN’s sanktioner.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for at ajourføre en dansk liste over FN’s opdateringer af indefrysningslister til alle FN’s sanktionsregimer, før opdateringerne bliver gennemført i EU-lovgivning.

Ajourført liste over FN's opdateringer af indefrysningslister inden offentliggørelse i EU

Af listen nedenfor fremgår navnene på de individer, grupper, virksomheder og enheder, som FN enten har tilføjet eller slettet fra en indefrysningsliste eller opdateret oplysningerne om. Disse opdateringer er endnu ikke gennemført i EU-lovgivning.

Navnene vil blive slettet af listen nedenfor, når EU har gennemført opdateringerne i EU-forordninger og offentliggjort dem i EU-Tidende

På FN's hjemmeside er en konsolideret liste over alle de individer, grupper, virksomheder og enheder, som er omfattet af alle FN's resolutioner om sanktioner, som indebærer krav om indefrysning af midler.

FN's opdateringer af indefrysningslister inden offentliggørelse i EU-regi
Sanktions-regime    Dato for opdatering og link    NavnData    Tilføjes listen    Slettes fra listen    
 
Oplysningerne opdateres 
om vedkom-mende
Den Centralafrikanske Republik

22. februar 2021

Link til FN's pressemeddelelse

1: BI SIDI 2: SOULEMAN

Title: na Designation: President and self-proclaimed “general” of the Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) DOB: 20 Jul. 1962 POB: Bocaranga, Central African Republic Good quality a.k.a.: a) Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane Low quality a.k.a.: na Nationality: Central African Republic Passport no: Laissez-passer no. N°235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP , issued on 15 Mar. 2019 (issued by the Minister of Interior of the Central African Republic) National identification no: na Address: Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic Listed on: 5 Aug. 2020 (amended on 22 Feb. 2021) Other information: Bi Sidi Souleman leads the Central African Republic (CAR)-based militia group Return, Reclamation, Rehabilitation (3R) which has killed, tortured, raped, and displaced civilians and engaged in arms trafficking, illegal taxation activities, and warfare with other militias since its creation in 2015. Bi Sidi Souleman himself has also participated in torture. On 6 February 2019, 3R signed the Political Agreement for Peace and Reconciliation in the CAR but has engaged in acts violating the Agreement and remains a threat to the peace, stability and security of the CAR. For instance, on 21 May 2019, 3R killed 34 unarmed civilians in three villages, summarily executing adult males. Bi Sidi Souleman openly confirmed to a UN Entity that he had ordered 3R elements to the villages on the date of the attacks, but did not admit to giving the orders for 3R to kill. In December 2020, after having joined a coalition of armed groups established to disrupt the electoral process, Bi Sidi Souleman was reportedly killed during fighting. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

  X
ISIL (Da'esh) og Al-Qaida

19. februar 2021

Link til FN's pressemeddelelse

1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

Name (original script): سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف
Title: na Designation: na DOB: 25 Jan. 1970 POB: Manzil Tmim, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Cherif Said born 25 Jan. 1970 in Tunisia b) Binhamoda Hokri born 25 Jan. 1970 in Sosa, Tunisia c) Hcrif Ataf born 25 Jan. 1971 in Solisse, Tunisia d) Bin Homoda Chokri born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia e) Atef Cherif born 12 Dec. 1973 in Algeria f) Sherif Ataf born 12 Dec. 1973 in Aras, Algeria g) Ataf Cherif Said born 12 Dec. 1973 in Tunis, Tunisia h) Cherif Said born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia i) Cherif Said born 12 Dec. 1973 in Algeria Low quality a.k.a.: a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi Nationality: Tunisia Passport no: Tunisia number M307968, issued on 8 Sep. 2001 (expired on 7 Sep. 2006) National identification no: na

 

X

 
ISIL (Da'esh) og Al-Qaida

19. februar 2021

Link til FN's pressemeddelelse

1: EMRAH 2: ERDOGAN 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 2 Feb. 1988 POB: Karliova, Turkey Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Imraan Al-Kurdy b) Imraan c) Imran d) Imran ibn Hassan e) Salahaddin El Kurdy f) Salahaddin Al Kudy g) Salahaddin Al-Kurdy h) Salah Aldin i) Sulaiman j) Ismatollah k) Ismatullah l) Ismatullah Al Kurdy Nationality: Germany Passport no: na National identification no: Germany BPA C700RKL8R4, issued on 18 Feb. 2010 (expires on 17 Feb. 2016)

 X 

 

Krav om overholdelse af FN's indefrysningslister

Folketinget har med tilføjelsen af § 34a i hvidvaskloven besluttet, at FN's offentliggørelse af opdateringer af FN's indefrysningslister skal gælde i Danmark direkte fra tidspunktet for FN's offentliggørelse. Bestemmelsen gælder for de økonomiske operatører, som er omfatter af hvidvaskloven. Bestemmelsen er trådt i kraft den 10. januar 2020.

Gennemførelse af FN's indefrysningslister i EU-lovgivning

Før § 34a i hvidvaskloven trådte i kraft, afventede Danmark EU's gennemførelse af FN's opdateringer af indefrysningslisterne i EU-forordninger og offentliggørelse af forordningerne i EU-Tidende. Det er nu ændret med den nye bestemmelse i hvidvaskloven, så FN-opdateringerne træder i kraft med det samme i Danmark ved FN's offentliggørelse.

FN's opdateringer af indefrysningslister vil fortsat blive gennemført i EU-forordninger, og det vil herefter være EU-forordningerne, som er gældende lovgivning i Danmark.

Hvad er dit ansvar?

Når FN har offentliggjort en opdatering af en indefrysningsliste, er det dit ansvar at undersøge, om du er i besiddelse af midler, som ejes eller besiddes af de individer, grupper, virksomheder og enheder, hvis navne er opført i FN's opdatering. Er du det, skal du uden ugrundet ophold indefryse midlerne, dvs. at du ikke må stille midlerne direkte eller indirekte til rådighed for vedkommende. 

Du skal straks orientere Erhvervsstyrelsen om, at du har indefrosset midlerne. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til eksportkontrol@erst.dk

Du kan læse mere om indefrysning under Vejledning om indefrysning

Straffebestemmelser

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i

straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, så du er opdateret

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du altid er opdateret om de seneste ændringer til FN's sanktionslister. Nyhedsbrevet udsendes via e-mail. Du kan tilmelde dig her