Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

FN’s indefrysningslister

Her kan du se en ajourført liste over FN’s opdateringer af indefrysningslister til FN’s sanktioner.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for at ajourføre en dansk liste over FN’s opdateringer af indefrysningslister til alle FN’s sanktionsregimer, før opdateringerne bliver gennemført i EU-lovgivning.

Ajourført liste over FN's opdateringer af indefrysningslister inden offentliggørelse i EU

Af listen nedenfor fremgår navnene på de individer, grupper, virksomheder og enheder, som FN enten har tilføjet eller slettet fra en indefrysningsliste eller opdateret oplysningerne om. Disse opdateringer er endnu ikke gennemført i EU-lovgivning.

Navnene vil blive slettet af listen nedenfor, når EU har gennemført opdateringerne i EU-forordninger og offentliggjort dem i EU-Tidende

På FN's hjemmeside er en konsolideret liste over alle de individer, grupper, virksomheder og enheder, som er omfattet af alle FN's resolutioner om sanktioner, som indebærer krav om indefrysning af midler.

FN's opdateringer af indefrysningslister inden offentliggørelse i EU-regi
Sanktions-regime    Dato for opdatering og link    NavnData    Tilføjes listen    Slettes fra listen    
 
Oplysningerne opdateres 
 
Yemen

27.09.2022

Se FN's pressemeddelelse

1: MOTLAQ 2: AMER 3: AL-MARRANIName (original script):  مطلق عامر المراني
Title: n/a Designation: (Former) Deputy Head of the Houthi National Security Bureau (NSB) (intelligence agency) DOB: 1 Jan 1984 POB: Al-Jawf, Yemen Good quality a.k.a.: a) Mutlaq Ali Aamer Al Marrani b) Abu Emad Low quality a.k.a.: n/a Nationality: Yemen Passport no: n/a National identification no: n/a Address: Yemen Listed on: 26 Sep. 2022 Other information:  Former Deputy Head of the Houthi National Security Bureau (NSB), oversaw detainees of the NSB who were subjected to torture and other mistreatment while detained, planned and directed illegal arrests and detention of humanitarian workers and the unlawful diversion of humanitarian assistance in violation of international humanitarian law. Physical Description: Eye Color: Brown; Hair: Brown. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:  www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individual.
x  
Yemen

27.09.2022

Se FN's pressemeddelelse

1: MANSUR 2: AL-SA’ADIName (original script): منصور السعادي
Title: n/a Designation: Major General, Houthi Commander of Yemen's Naval and Coastal Defense Forces DOB: 1988 POB: Yemen Good quality a.k.a.: n/a Low quality a.k.a.: a) Mansoor Ahmed Al Saadi b) Mansur Ahmad al-Sa’adi c) Abu Sajjad Nationality: Yemen Passport no: n/a National identification no: n/a Address: Yemen Listed on: 26 Sep. 2022 Other information:  Houthi Naval Forces Chief of Staff, who has masterminded lethal attacks against international shipping in the Red Sea, plays a leading role in Houthi naval efforts that directly threaten the peace, security, and stability of Yemen. Physical Description: Eye Color: Brown; Hair: Brown. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:  www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individual.
x  

 

Norkorea

14.09.2022

Se FN's pressemeddelelse

SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATIONA.k.a.: na F.k.a.: na Address: Democratic People's Republic of Korea Listed on: 30 Nov. 2016 ( amended on 26 Jul. 2022, 14 Sep. 2022) Other information: Singwang Economics and Trading General Corporation is a DPRK firm for trading in coal. DPRK generates a significant share of the money for its nuclear and ballistic missile programs by mining natural resources and selling those resources abroad. IMO number: 5905801.  x

1718 Sanctions 

(Nordkorea)

14.09.2022

Se FN's pressemeddelelse

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHTA.k.a.: na F.k.a.: na Address: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, China Listed on: 30 Mar. 2018 ( amended on 23 May 2018, 14 Sep. 2022) Other information: Ship and commercial manager of the XIN GUANG HAI, a vessel that on loaded coal at Taean, DPRK, on 27 October 2017 and had an ETA of 14 November 2017 to Cam Pha, Vietnam, but it did not arrive. IMO number: 5905801.  x
 

 

Krav om overholdelse af FN's indefrysningslister

Folketinget har med tilføjelsen af § 34a i hvidvaskloven besluttet, at FN's offentliggørelse af opdateringer af FN's indefrysningslister skal gælde i Danmark direkte fra tidspunktet for FN's offentliggørelse. Bestemmelsen gælder for de økonomiske operatører, som er omfatter af hvidvaskloven. Bestemmelsen er trådt i kraft den 10. januar 2020.

Gennemførelse af FN's indefrysningslister i EU-lovgivning

Før § 34a i hvidvaskloven trådte i kraft, afventede Danmark EU's gennemførelse af FN's opdateringer af indefrysningslisterne i EU-forordninger og offentliggørelse af forordningerne i EU-Tidende. Det er nu ændret med den nye bestemmelse i hvidvaskloven, så FN-opdateringerne træder i kraft med det samme i Danmark ved FN's offentliggørelse.

FN's opdateringer af indefrysningslister vil fortsat blive gennemført i EU-forordninger, og det vil herefter være EU-forordningerne, som er gældende lovgivning i Danmark.

Hvad er dit ansvar?

Når FN har offentliggjort en opdatering af en indefrysningsliste, er det dit ansvar at undersøge, om du er i besiddelse af midler, som ejes eller besiddes af de individer, grupper, virksomheder og enheder, hvis navne er opført i FN's opdatering. Er du det, skal du uden ugrundet ophold indefryse midlerne, dvs. at du ikke må stille midlerne direkte eller indirekte til rådighed for vedkommende. 

Du skal straks orientere Erhvervsstyrelsen om, at du har indefrosset midlerne. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til [email protected]

Du kan læse mere om indefrysning under Vejledning om indefrysning

Straffebestemmelser

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i

straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du altid er opdateret om de seneste ændringer til FN's sanktionslister. Nyhedsbrevet udsendes via e-mail. Du kan tilmelde dig her