Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

FN’s indefrysningslister

Her kan du se en ajourført liste over FN’s opdateringer af indefrysningslister til FN’s sanktioner.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for at ajourføre en dansk liste over FN’s opdateringer af indefrysningslister til alle FN’s sanktionsregimer, før opdateringerne bliver gennemført i EU-lovgivning.

Ajourført liste over FN's opdateringer af indefrysningslister inden offentliggørelse i EU

Af listen nedenfor fremgår navnene på de individer, grupper, virksomheder og enheder, som FN enten har tilføjet eller slettet fra en indefrysningsliste eller opdateret oplysningerne om. Disse opdateringer er endnu ikke gennemført i EU-lovgivning.

Navnene vil blive slettet af listen nedenfor, når EU har gennemført opdateringerne i EU-forordninger og offentliggjort dem i EU-Tidende

På FN's hjemmeside er en konsolideret liste over alle de individer, grupper, virksomheder og enheder, som er omfattet af alle FN's resolutioner om sanktioner, som indebærer krav om indefrysning af midler.

FN's opdateringer af indefrysningslister inden offentliggørelse i EU-regi
Sanktions-regime    Dato for opdatering og link    NavnData    Tilføjes listen    Slettes fra listen    
 
Oplysningerne opdateres 
om vedkom-mende
Libyen

25.10.2021

Se FN's pressemeddelelse

 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: naName (original script): أسامة الكوني ابراهيم
Title: Manager of Al Nasr Detention Center in Zawiyah Designation: na DOB: 04 April 1976 POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni Low quality a.k.a.: na Nationality: Libya Passport no: na National identification no: na Address: Zawiyah, Libya Listed on: 25 October 2021 Other information: As de facto manager of the Al Nasr detention center the person concerned has directly, and/or through subordinates engaged in or provided support to acts that violate applicable international human rights law, or acts that constitute human rights abuses in Libya.  The Person concerned has acted for or on behalf of or at the direction of two listed individuals intrinsically linked to the human trafficking activities of the Zawiyah network, namely Mohamed Kashlaf (LYi.025) and Abdulrahman al Milad (LYi.026).  Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
X  
Libyen

29.04.2021
Se FN's pressemeddelelse

1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI

Title: na Designation: na DOB: 1970 POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: na
Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam Low quality a.k.a.: na Nationality: na
Passport no: na Oman 03824969, issued on 4 May 2014 National identification no: na
Oman 97183904 Address: Sultanate of Oman (Believed status/ location: Sultanate of
Oman) Listed on: 26 Feb. 2011 (amended on 26 Sep. 2014, 4 Sep. 2013, 2 Apr. 2012, 29
Apr. 2021) Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970
(Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UNNotices-Individuals

  X
Libyen

29.04.2021
Se FN's pressemeddelelse

1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-MiladTitle: na Designation: Commander of the Coast Guard in Zawiya DOB: Approximately
(29 years old) 27 July 1986 POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: na Abdurahman
Salem Ibrahim Milad Low quality a.k.a.: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija
Nationality: Libya Passport no: na Libya G52FYPRL, issued on 8 May 2014 (Date of
expiration: 7 May 2022) National identification no: na Address: Zawiya, Libya Listed
on: 7 Jun. 2018 (amended on 29 Apr. 2021) Other information: Listed pursuant to
paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOLUN
Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-wework/
Notices/View-UN-NoticesIndividuals
  X
Yemen05.04.2021
Se FN's pressemedelelse
1: SULTAN 2: SALEH 3: AIDA AIDA 4: ZABIN

Name:  (original script): سلطان صالح عيضة عيضة زابن
Title:  na Designation:  a) Director, or General Manager, of the Criminal Investigation Department (CID), Sana’a based ministry of interior, in Sana’a, Yemen  b) Brigadier DOB:  na 5 Feb. 1986 POB:  na Razih District, Sa’dah Governorate, Yemen Good quality a.k.a.:  na Low quality a.k.a.:  na a) Abu Saqar Zabin b) Abu Sagar Zabin Nationality:  na Yemen Passport no.:  na National identification no.:  na a) Yemen national identification number: 10010095104, issued on 26 December 2013 b) Yemen military identification number: 20432 (issued in 2018) Address:  na Sana’a, Yemen Listed on:  25 Feb. 2021 (amended on 5 Apr. 2021) Other information:  Sultan Saleh Aida Aida Zabin has engaged in acts that threaten the peace, security and stability of Yemen, including violations of applicable international humanitarian law and human rights abuses in Yemen.  Zabin has played a prominent role in a policy of intimidation and of use of systematic arrest, detention, torture, sexual violence and rape against politically active women.  Zabin as director for CID is directly responsible for, or by virtue of his authority responsible for, and complicit in the use of multiple places of detention including house arrest, police stations, formal prisons and detention centres and undisclosed detention centres.  In these sites, women, including at least one minor, were forcibly disappeared, repeatedly interrogated, raped, tortured, denied timely medical treatment and subjected to forced labour.  Zabin himself directly inflicted torture in some cases.

  X

 

Krav om overholdelse af FN's indefrysningslister

Folketinget har med tilføjelsen af § 34a i hvidvaskloven besluttet, at FN's offentliggørelse af opdateringer af FN's indefrysningslister skal gælde i Danmark direkte fra tidspunktet for FN's offentliggørelse. Bestemmelsen gælder for de økonomiske operatører, som er omfatter af hvidvaskloven. Bestemmelsen er trådt i kraft den 10. januar 2020.

Gennemførelse af FN's indefrysningslister i EU-lovgivning

Før § 34a i hvidvaskloven trådte i kraft, afventede Danmark EU's gennemførelse af FN's opdateringer af indefrysningslisterne i EU-forordninger og offentliggørelse af forordningerne i EU-Tidende. Det er nu ændret med den nye bestemmelse i hvidvaskloven, så FN-opdateringerne træder i kraft med det samme i Danmark ved FN's offentliggørelse.

FN's opdateringer af indefrysningslister vil fortsat blive gennemført i EU-forordninger, og det vil herefter være EU-forordningerne, som er gældende lovgivning i Danmark.

Hvad er dit ansvar?

Når FN har offentliggjort en opdatering af en indefrysningsliste, er det dit ansvar at undersøge, om du er i besiddelse af midler, som ejes eller besiddes af de individer, grupper, virksomheder og enheder, hvis navne er opført i FN's opdatering. Er du det, skal du uden ugrundet ophold indefryse midlerne, dvs. at du ikke må stille midlerne direkte eller indirekte til rådighed for vedkommende. 

Du skal straks orientere Erhvervsstyrelsen om, at du har indefrosset midlerne. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til eksportkontrol@erst.dk

Du kan læse mere om indefrysning under Vejledning om indefrysning

Straffebestemmelser

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i

straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, så du er opdateret

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du altid er opdateret om de seneste ændringer til FN's sanktionslister. Nyhedsbrevet udsendes via e-mail. Du kan tilmelde dig her