Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

FN’s indefrysningslister

Her kan du se en ajourført liste over FN’s opdateringer af indefrysningslister til FN’s sanktioner.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for at ajourføre en dansk liste over FN’s opdateringer af indefrysningslister til alle FN’s sanktionsregimer, før opdateringerne bliver gennemført i EU-lovgivning.

Ajourført liste over FN's opdateringer af indefrysningslister inden offentliggørelse i EU

Af listen nedenfor fremgår navnene på de individer, grupper, virksomheder og enheder, som FN enten har tilføjet eller slettet fra en indefrysningsliste eller opdateret oplysningerne om. Disse opdateringer er endnu ikke gennemført i EU-lovgivning.

Navnene vil blive slettet af listen nedenfor, når EU har gennemført opdateringerne i EU-forordninger og offentliggjort dem i EU-Tidende

På FN's hjemmeside er en konsolideret liste over alle de individer, grupper, virksomheder og enheder, som er omfattet af alle FN's resolutioner om sanktioner, som indebærer krav om indefrysning af midler.

FN's opdateringer af indefrysningslister inden offentliggørelse i EU-regi
Sanktions-regime    Dato for opdatering og link    NavnData    Tilføjes listen    Slettes fra listen    
 
Oplysningerne opdateres 
om vedkom-mende
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY

A.k.a.: SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

STATE STEEL PIPES COMPANY

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 352, Um Qasr, BasrahBassora Basora, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Khullani St., Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION

A.k.a.: STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES F.k.a.: na Address: a) Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER

A.k.a.: STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 2108, Al-Za'afaraniya, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

STATE COMPANY FOR MACHINERY

A.k.a.: GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR F.k.a.: na Address: a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 12050, Al-Doura, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE

A.k.a.: GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR F.k.a.: na Address: a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 12050, Al-Doura, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004

 X 
Irak

1. december 2020

Link til FN's pressemeddelse

1: MUHAMMAD 2: MAHDI 3: AL-SALIH

Title: na Designation: na DOB: a) 1947 b) 1949 POB: al-Anbar Governorate, Iraq Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 27 Jun. 2003

 X 
Den Demokratike Republik Congo

2. november 2020

Link til FN's pressemeddelelse

1: THOMAS 2: LUBANGA

Title: na Designation: na DOB: na POB: Ituri, Democratic Republic of the Congo Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic Republic of the Congo Passport no: na National identification no: na Address: Democratic Republic of the Congo (in prison) Listed on: 1 Nov. 2005 (amended on 13 Oct. 2016 and 2 Nov.2020) Other information: Arrested in Kinshasa in March 2005 for UPC/L involvement in human rights abuses violations.  Transferred to the ICC on 17 March 2006.  Convicted by the ICC in March 2012 and sentenced to 14 years in prison.  On 1 December 2014, ICC appeals judges upheld Lubanga’s conviction and sentence.  Transferred to a prison facility in the DRC on 19 December 2015 to serve out his sentence of imprisonment. He was released on 15 March 2020 after having served his ICC sentence.  INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

X  

 

Krav om overholdelse af FN's indefrysningslister

Folketinget har med tilføjelsen af § 34a i hvidvaskloven besluttet, at FN's offentliggørelse af opdateringer af FN's indefrysningslister skal gælde i Danmark direkte fra tidspunktet for FN's offentliggørelse. Bestemmelsen gælder for de økonomiske operatører, som er omfatter af hvidvaskloven. Bestemmelsen er trådt i kraft den 10. januar 2020.

Gennemførelse af FN's indefrysningslister i EU-lovgivning

Før § 34a i hvidvaskloven trådte i kraft, afventede Danmark EU's gennemførelse af FN's opdateringer af indefrysningslisterne i EU-forordninger og offentliggørelse af forordningerne i EU-Tidende. Det er nu ændret med den nye bestemmelse i hvidvaskloven, så FN-opdateringerne træder i kraft med det samme i Danmark ved FN's offentliggørelse.

FN's opdateringer af indefrysningslister vil fortsat blive gennemført i EU-forordninger, og det vil herefter være EU-forordningerne, som er gældende lovgivning i Danmark.

Hvad er dit ansvar?

Når FN har offentliggjort en opdatering af en indefrysningsliste, er det dit ansvar at undersøge, om du er i besiddelse af midler, som ejes eller besiddes af de individer, grupper, virksomheder og enheder, hvis navne er opført i FN's opdatering. Er du det, skal du uden ugrundet ophold indefryse midlerne, dvs. at du ikke må stille midlerne direkte eller indirekte til rådighed for vedkommende. 

Du skal straks orientere Erhvervsstyrelsen om, at du har indefrosset midlerne. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til eksportkontrol@erst.dk

Du kan læse mere om indefrysning under Vejledning om indefrysning

Straffebestemmelser

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i

straffelovens § 110c.

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, så du er opdateret

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du altid er opdateret om de seneste ændringer til FN's sanktionslister. Nyhedsbrevet udsendes via e-mail. Du kan tilmelde dig her