Lovgrundlag for varer til tortur

EU har indført kontrol med handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

  • Opdateret 21. september 2023