Lovgrundlag for kemikalier

Danmark er medlem af OPCW (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons), som har til opgave at overvåge den kemiske industris aktiviteter med visse kemikalier. Derfor har Danmark underskrevet C-våbenkonventionen, som er gennemført i national ret.

  • Opdateret 16. oktober 2023