Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kemikalier

Udover reglerne om eksportkontrol gælder der særlige regler om pligt til at afgive oplysninger om visse kemikalier efter FN’s C-våbenkonvention.

Industrien bruger kemikalier i en lang række sammenhænge. Nogle af kemikalierne kan dog også anvendes til fremstilling af kemiske våben. Den internationale overvågningsorganisation OPCW (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons) har til opgave at overvåge den kemiske industris aktiviteter med kemikalier.

C-våben konventionen

C-våben konventionen indeholder lister over kemikalier kategoriseret som liste 1-, 2- og 3-kemikalier. Erhvervsstyrelsen er i dialog med OPCW og koordinerer indberetninger og inspektioner i samarbejde med organisationen.

Liste 1-kemikalier

Kemikalier på liste 1 er enten kemiske våben i sig selv eller meget tæt beslægtet med kemiske våben. Det er forbudt at fremstille, erhverve, beholde eller anvende liste 1-kemikalier, medmindre kemikalierne skal anvendes til forsknings- eller beskyttelsesformål eller til medicinske/farmaceutiske formål. I disse tilfælde skal der foreligge en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Hvis der er tale om mængder under 100 gr. pr. år, er der dog ikke krav om tilladelse.

Se listen over liste 1-kemikalier

Overførsel mellem stater

Liste 1-kemikalier må kun overføres mellem stater, som har tiltrådt C-våben konventionen, og de må kun anvendes til forskning, beskyttelsesformål eller medicinsk/farmaceutisk brug. Virksomheder, som planlægger import eller eksport af liste 1-kemikalier, skal informere Erhvervsstyrelsen senest 40 dage inden overførslen finder sted. Der gælder dog særlige regler for kemikaliet saxitoxin.

Liste 2- og liste 3-kemikalier

Kemikalierne på liste 2 og 3 kan bruges til fremstilling af kemiske våben. Det er forbudt at importere eller eksportere liste 2-kemikalier til og fra lande, der ikke deltager i C-våben konventionen. Liste 3-kemikalier må eksporteres til og fra alle stater, men Erhvervsstyrelsen kan kræve et slutbrugercertifikat fra modtagerstaten.

Se listen over liste 2-kemikalier

Se listen over liste 3-kemikalier

Da listede kemikalier er dual-use produkter, skal der foreligge en eksporttilladelse efter eksportkontrolreglerne, før en eksport må finde sted.

Diskrete organiske kemikalier (DOCs)

C-våben konventionen vedrører også virksomheder, der producerer de såkaldte diskrete organiske kemikalier. Disse kemikalier er ikke omfattet af listerne, men virksomheder overvåges, fordi selve produktionsfaciliteterne kan omstilles til produktion af kemiske våben.