Kemikalier

Udover reglerne om eksportkontrol gælder der særlige regler om pligt til at afgive oplysninger om visse kemikalier efter FN’s C-våbenkonvention.