Indberet om kemikalier

C-våben konventionen forpligter Danmark og de øvrige deltagende lande til at afgive en række erklæringer til den internationale overvågningsorganisation OPCW.

  • Opdateret 11. oktober 2023

Alle virksomheder eller institutioner, der fremstiller, anvender, forarbejder, importerer eller eksporterer listede kemikalier og DOC’s på måder, der overskrider de fastsatte tærskelværdier, er forpligtet til at indberette oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Man er også forpligtet til at indberette, hvis listede kemikalier anvendes i en blanding, hvor kemikaliet har en vis koncentration. Erhvervsstyrelsen videresender oplysningerne til OPCW i form af erklæringer.

Aktiviteter med listede kemikalier skal indberettes to gange årligt, mens aktiviteter med DOC's skal indberettes en gang årligt. Oplysninger om virksomhedens forventede aktiviteter i det kommende år skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest den 10. oktober. Oplysninger om virksomhedens udførte aktiviteter i det foregående år skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest den 10. marts i det følgende kalenderår.

Skemaerne nedenfor er til brug for indberetning til Erhvervsstyrelsen om forventede aktiviteter i 2024:

Skemaerne kan udfyldes digitalt, men skal underskrives og stemples manuelt, hvorefter de skal indsendes til Erhvervsstyrelsen til [email protected]. Frist for indsendelse er den 10. oktober 2023. 

Lovgrundlag for kemikalier