Hvornår skal du søge eksporttilladelse?

Det er produktets funktion og anvendelsesmuligheder, der er afgørende for, om du skal søge eksporttilladelse. Et produkt kan både være en konkret vare, en serviceydelse (teknisk bistand) eller en elektronisk overførsel mm.

  • Opdateret 11. oktober 2023

Kritiske produkter

Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Det kan fx være sensorer og lasere eller programmer og software. Den slags produkter kaldes dual-use produkter. Hvis produktet står på EU's kontrolliste over kritiske produkter, vil det kræve en tilladelse at eksportere varen ud ad EU. Inden for EU's grænser er der mere lempelige regler – her kræver kun de farligste produkter på bilag IV en eksporttilladelse.

I boksen 'Lovgrundlag' nederst på siden er der link til kontrollisten og bilag IV.

Produkter, som ikke står på kontrollisten kan også være omfattet af reglerne, hvis de falder ind under de såkaldte catch-all bestemmelser.

Andre vigtige forhold

Ud over specifikke produkter og ydelser, er der også en række andre forhold, du skal være opmærksom på. Det er fx vigtigt, hvem du eksporterer til, og i hvilket land din køber befinder sig.

I nogle tilfælde er det også forbudt at transportere bestemte produkter eller at vejlede andre i, hvordan man kan bruge dem. Det kan også være problematisk at medvirke til et salg af kritiske produkter – såkaldt mæglervirksomhed.

Produkter, som ikke står på kontrollisten kan også være omfattet af reglerne, hvis de falder ind under de såkaldte catch-all bestemmelser.

Få hjælp af quickguiden

For at finde ud af om dit produkt er underlagt reglerne for eksportkontrol, kan du starte med at besøge vores quickguide, der hjælper dig med at tjekke, om din eksport kan være omfattet af reglerne om eksportkontrol.

Lovgrundlag

Ved at følge linket nedenfor finder du kontrollisten i forordning 2021/996 og bilag IV i forordning 2022/1 på side 252 under punktet 'Fælles EU-regler for eksportkontrol'.