Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.08.2023

Ændring til sanktionerne mod personer og enheder med tilknytning til ISIL og Al-Qaida

EU har besluttet at ændre to punkter i listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer i henhold til forordning 811/2002.

Det fremgår af:

Identifikationsoplysningerne ændres for to fysiske personer i bilag I.

Ikrafttrædelsesdato: 3. august 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected].