Nyhed

Eksportkontrol - ny national kontrolliste

Eksportkontrolloven og eksportkontrolbekendtgørelsen er blevet ændret, så der pr. 1. juli 2024 indføres en ny national kontrolliste. Samtidig er der indført nye straffebestemmelser for overtrædelse af den nationale kontrolliste og groft uagtsom overtrædelse af dual-use forordningens catch-all bestemmelse om militær anvendelse i et våbenembargoland.

  • 19. juni 2024
  • Information som er tværgående

Ændring af eksportkontrolloven

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011 (eksportkontrolloven) er ændret ved lov nr. 641 af 11. juni 2024. 

Med lovændringen har erhvervsministeren fået bemyndigelse til i en bekendtgørelse at indføre en national kontrolliste med visse produkter og teknologier med dobbelt anvendelse, som ikke er opført på EU’s kontrolliste. Produkterne, der primært omfatter kvantecomputere og produktionsudstyr til halvledere/mikrochips, bliver derved omfattet af krav om tilladelse ved eksport ud af EU.

Med ændringen af loven er der samtidig indført en ny straffebestemmelse i § 2, stk. 3, for overtrædelse af den nye nationale kontrol. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at der bør gælde samme straffebestemmelser for overtrædelser af de nye nationale eksportkontrolregler og EU’s regler.

Derudover er der i § 2, stk. 7, indført en ny straffebestemmelse for groft uagtsom overtrædelse af dual-use-forordningens catch-all-bestemmelse i artikel 4, stk. 1, litra b, vedr. militær anvendelse i et våbenembargoland. Bestemmelsen skal sikre, at der gælder helt samme straffebestemmelser her, som ved overtrædelser af catch-all-bestemmelsen om anvendelse til masseødelæggelsesvåben i artikel 4, stk. 1, litra a. Straffebestemmelserne for overtrædelse af de to catch-all-bestemmelser er dermed nu identiske.

Ændringsloven træder i kraft den 1. juli 2024.

Ny eksportkontrolbekendtgørelse og national kontrolliste

Bekendtgørelse nr. 712 af 5. juli 2019 (udførselsbekendtgørelsen) ophæves pr. 1. juli 2024 og erstattes af bekendtgørelse nr. 694 af 29. maj 2024 (eksportkontrolbekendtgørelsen).

Med bekendtgørelsen indføres en national kontrolliste med visse kritiske produkter og teknologier med dobbelt anvendelse. Produkterne, som primært omfatter kvantecomputere og produktionsudstyr til halvledere/mikrochips, bliver dermed omfattet af krav om tilladelse ved eksport ud af EU. Den nationale kontrolliste er optrykt som bilag 1 i bekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen er der fastsat mulighed for, at en eksportør af produkter på den nationale kontrolliste kan få en generel tilladelse, som gælder for eksporter til en række nærtstående lande. Denne tilladelse svarer til den generelle EU001-tilladelse, som gælder for eksport til de samme nærtstående lande af produkter på EU’s kontrolliste. Den generelle nationale tilladelse er optrykt som bilag 2 i bekendtgørelsen.

Derudover indeholder den nye bekendtgørelse en række administrative bestemmelser m.v. ligesom den tidligere udførselsbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med ændringen af eksportkontrolloven, jf. lov nr. 641 af 11. juni 2024.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.