Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
20.09.2019

Hjælp til interne compliance programmer på eksportkontrol

EU har udarbejdet en vejledning om interne compliance programmer (ICP), der skal hjælpe virksomhederne med at overholde EU’s dual-use eksportkontrolregler.

Vejledningen fastsætter 7 centrale elementer, som er afgørende for et effektiv ICP:

  1. Den øverste ledelses forpligtelser til at sikre overholdelse af eksportkontrolreglerne
  2. Organisationsstruktur, ansvar og ressourcer
  3. Uddannelse og oplysning af medarbejdere
  4. Produktklassifikation, risikovurdering og screening af transaktioner og behov for eksporttilladelser
  5. Performancegennemgang, revision, rapportering og korrigerende tiltag af virksomhedens ICP
  6. Registrering og dokumentation
  7. Fysisk sikkerhed og informationssikkerhed

For hvert enkelt punkt uddyber vejledningen, hvad der forventes for at opfylde målet, og hvilke konkrete aktiviteter der kan iværksættes.