Nyhed

Nye sanktioner mod Rusland på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine

EU har vedtaget et nyt sanktionsregime mod Rusland vedrørende intern undertrykkelse.

  • 29. maj 2024
  • Rusland

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato for begge forordninger: 27. maj 2024.

Bemærk, at indholdet af bilag IV fremgår af gennemførelsesforordningen.

De nye sanktioner omhandler bl.a.:

  • Forbud mod eksport af udstyr til intern undertrykkelse til Rusland, jf. bilag I til forordning 2024/1485
  • Forbud mod eksport af udstyr, teknologi og software til Rusland, jf. bilag II til forordning 2024/1485
  • Krav om indefrysning og forbud mod direkte og indirekte tilrådighedsstillelse for visse personer og enheder, jf. bilag IV til forordning 2024/1488

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail til [email protected].