Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.12.2021

Sanktioner mod alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger. En person, Mohammed Khalifa AL-KANI, udgår af listen i bilag I, og oplysningerne om syv personer opdateres.

Det frmgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 8. december 2021.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]