Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.02.2023

Sanktioner mod alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. Otte personer og syv enheder tilføjes listen i bilag I.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 25. februar 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]