Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sanktioner mod Belarus

Forbud mod eksport af dual-use produkter, avanceret teknologi og maskiner er blandt EU’s sanktioner mod Belarus.

EU har vedtaget at skærpe sanktionerne mod Belarus på baggrund af Belarus’ involvering i invasionen af Ukraine. Med forordningen indføres yderligere eksportrestriktioner på dual-use produkter, ligesom avancerede teknologiprodukter og maskiner omfattes af eksportkontrol.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine.

Gå til Rådets forordning nr. 765/2006 - konsolideret udgave af 28. februar 2023.

Forordningens hovedområder

Forordningen indeholder følgende hovedområder, der administreres af forskellige myndigheder:

 • Forbud mod eksport af dual-use produkter.
 • Forbud mod eksport af avanceret teknologi, herunder elektronik og informationssikkerhedsprodukter.
 • Forbud mod eksport af maskiner og maskinudstyr.
 • Forbud mod eksport af udstyr til overvågning og aflytning.
 • Forbud mod import af en række produkter inden for stål, gummi, cement og træ.
 • Krav om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer.
 • Forbud mod direkte og indirekte tilrådighedsstillelse.
 • Forbud mod overflyvning af EU samt forbud for russiske vejtransportvirksomheder mod at transportere gods i EU.

Administration af forordningen

EU’s forordning nr. 765/2006 med senere ændringer administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af reglerne om:

 • Dual-use produkter
 • Eksport af avanceret teknologi
 • Maskiner og udstyr
 • Indefrysning
 • Direkte og indirekte tilrådighedsstillelse

Importrestriktionerne administreres i udgangspunktet af Toldstyrelsen.

Strafbestemmelser

Overtrædelse af forordningerne kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens § 110c. 

Ifølge straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2, er strafferammen for overtrædelser bøde eller fængsel indtil 4 måneder og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år. For uagtsomme overtrædelser er strafferammen bøde eller fængsel indtil 2 år.