Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.02.2018

Sanktioner mod Congo

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I og Ia over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

I bilag I tilføjes flere personer, som er blevet omfattet af indefrysning. I bilag Ia udgår to personer: Gédéon Kyungu Mutanga og Muhindo Akili Mundos.

Ikrafttrædelsesdato: 28. oktober 2016.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail