Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
31.07.2023

Sanktioner mod Haiti

EU har besluttet at tilføje yderligere listningskriterier til sanktionerne mod Haiti, ligesom visse undtagelsesbestemmelser vedr. indefrosne pengemidler tilføjes til sanktionerne.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]