Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.02.2022

Sanktioner mod Mali

EU har besluttet at opdatere bilag Ia over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. Fire personer tilføjes listen i bilag Ia.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 4. februar 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]