Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.05.2020

Sanktioner mod Nicaragua

Sanktioner mod Nicaragua - opdatering af indefrysningsbilag

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Ikrafttrædelsesdato: 5. maj 2020.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk

Læs mere om eksportkontrol og sanktioner på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eksportkontrol.dk