Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.01.2019

Sanktioner mod spredning og brug af kemiske våben

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Ni personer og et institut er tilføjet listen i bilag I.

Ikrafttrædelsesdato: 21. januar 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail