Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.09.2014

Sanktioner mod Syrien

Hermed fremsendes til orientering og videre opfølgning:

Gennemførelsesforordning nr. 1013/2014 opdaterer bilag II til forordning nr. 36/2012. Bilag II indeholder en liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Gennemførelsesforordningen er trådt i kraft den 27. september 2014.

Pligten til at foretage indefrysninger påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: [email protected]


Med venlig hilsen

Team Eksportkontrol
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500