Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.08.2017

Sanktioner mod terrorisme

EU har besluttet at opdatere listen i bilaget over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Bilaget er blevet opdateret over alle de personer, grupper og enheder, som er omfattet af indefrysning.

Ikrafttrædelsesdato: 6. august 2017.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail