Nyhed

Sanktioner mod terrorisme

EU har besluttet at indføre en undtagelsesbestemmelse fra indefrysning, der vedrører humanitær bistand eller støtter andre aktiviteter, der støtter grundlæggende menneskelige behov, hvis bistanden udføres af FN-organisationer eller andre humanitære organisationer.

  • 20. februar 2024