Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.02.2015

Sanktioner mod Tunesien

Hermed fremsendes til orientering og videre opfølgning:

Gennemførelsesforordning nr. 2015/147 opdaterer bilag I til forordning nr. 101/2011. Bilag I indeholder en liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Gennemførelsesforordningen er trådt i kraft den 31. januar 2015.

Pligten til at foretage indefrysninger påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: eksportkontrol@erst.dk


Med venlig hilsen


Team Global Handel og Sikkerhed
eksportkontrol@erst.dk
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500